Anaokulu Anasayfa > Anaokulu’nda Yaşam > Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi (KÖM)

Kriz; bir bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen, acil ilgi ve çözüm gerektiren, tolere edilemeyen, sıradışı, beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik olarak tanımlanabilir. Kısaca; insanların yaşam uyumlarını bozan olağanüstü durumlardır. Tüm doğal afetler, yangın, bir öğrencinin ya da öğretmenin ölümü, intihar vakaları, öğrencinin maruz kaldığı veya şahit olduğu şiddet durumları birer krizdir. Bir kriz durumunda kişi/kişiler, duruma bağlı olarak başa çıkma becerilerini yitirebilir; yoğun olumsuz duygular yaşayabilir. 

Ülkemizde yaşanan 1999 Marmara Depreminden sonra, “ Travma Sonrası Psikolojik Destek Programları”na ihtiyaç hissedilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı, Unicef ile işbirliği yaparak “Psikososyal Okul Projesi” adı altında öğrencilerin okullarda travma sonrası yaşantılarına destek verecek projeleri hayata geçirmiştir.

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibinin Kuruluşu:

Bir okulda kriz yaşandığında, öğrenciye, öğretmene, veliye, çalışan kişilere, oluşan paniğin önlenmesi için mevcut düzenin devam edeceği ve nedeni ne olursa olsun acil durumla başa çıkılabileceği mesajının verilmesi ve güven sunulabilmesi şarttır. Terakki Vakfı Okullarında da tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak, 2003- 2004 öğretim yılında Kriz Önleme Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi kurulmuştur. Ekip, çalışmalarını sistemli bir işleyişle yürütebilmesi amacıyla, YÖRET  Vakfı Okul Acil Durum Destek Ekibi eğitimcilerinden 3 günlük bir eğitim, daha sonrasında da danışmanlık almıştır.

Alınan eğitim, kriz tanımı, kriz yönetimi, krize hazırlık ve planlama yapma, stres yönetimi, intihar ve ölüm vakalarına yaklaşım, başa çıkma becerileri, sınıf ortamlarında yapılacak psiko sosyal destek çalışmalarını kapsamıştır.  

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibinin Amacı (KÖM):

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek ekibi, genel afet durumları ve travmatik yaşantılar düşünülerek kurulmuş bir psikolojik destek ekibidir. Eğitimini, kriz durumlarına psikolojik müdahale ve alınacak acil kararlarda fikir beyan etmek  konusunda almıştır.

Kriz durumlarında baş etme yöntemlerini geliştirip en kısa sürede normal işleyişe dönmek ve gelecek için krizin tekrarlanmasını önleyecek etkinlikleri başlatmak, çalışmalarımızın amacını oluşturmaktadır. Bizler bu amaca üç aşamada ulaşabiliriz:

  • Okulda kriz önleyici çalışmaları yapmak
  • Acil bir durum yaşandığında etkilerinin en aza indirilmesi için müdahale çalışmaları yapmak
  • Acil durum sonrası etkilenen kişilere destekleyici çalışmalar yaparak etkilenen kişilerin başa çıkma becerilerini güçlendirmek

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibinin Görevleri:

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek ekibi, Terakki Vakfı Okulları Vakıf temsilcisi, Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise okul idarecileri, sınıf ve branş öğretmenleri, sağlık ekibi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi temsilcilerinden oluşur. 2006- 2007 öğretim yılında 21 kişiden oluşan kadrosuyla, acil durumlarla ilgili kendi içinde işbölümü yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar arasında;

  • Okulda kriz önleyici eğitim ve seminer çalışmaları planlar ve uygular,
  • Kriz durumları ile ilgili alınması gereken kararların verilmesinde (alınacak kararın öğrenci- öğretmen-veli ve çalışanların psikolojisini nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurarak) Kriz Yönetim Ekibine önerilerde bulunur.
  • Kriz durumlarından etkilenen öğrenci, çalışan ve velilere psikolojik destek verir.  
  • Okuldaki öğrencilere yaşanan krizle ilgili ilk bilginin hangi ortamda, hangi yöntemle aktarılacağını belirler, öğrencilere doğru bilgiler verir. Öğrencilerin duygularını ifade etmeleri için uygun ortamlar yaratır. Kriz sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirler ve baş etme yöntemleri konusunda yardımcı olacak teknikleri uygular.
  • Kurum içinde çalışanların ve öğretmenlerin, acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi için gerekli organizasyonları yapar.  
  • Öğrencilerle birlikte öğretmen ve çalışanların da durumdan nasıl etkilendiklerini takip eder ve destek olur.
Veli Girişi
Kurum Kullanıcısı
Anaokulu Anasayfa | Akademik | Anaokulu’nda Yaşam | Öğrenci İşleri | Genel Hizmetler | İnsan Gücü Kaynağı | Erişim
. Levent Yerleskesi | Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-İstanbul . T. +90 212 3510060 pbx
. Tepeören Yerleskesi | Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı, 55L 34959 Tuzla-İstanbul . T. +90 216 3042205-06-07
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları