IlkOkul Anasayfa > Öğrenci İşleri > Burs

 
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) BURSLARI
Terakki Vakfı Okulları’nda, her öğretim yılında, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Özel Öğretim Kurumları’nda Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzu” esaslarına göre, yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrenciler burs kapsamındadır. Bu esaslara göre yapılacak dağıtımlarda, başvuru koşullarının uygunluğuna göre tam burs verilir.

Burslu okutulacak öğrenci miktarı; kurumdaki öğrenci sayısının %3’dür.

Yönetmeliği görmek için buraya tıklayınız.

 VAKIF BURSLARI
Terakki Vakfı, başarıyı ödüllendirme ilkesinden hareketle “Milli Eğitim Bakanlığı Burs Yönetmeliği”nce verdiği burslara ek olarak, öğrencilere “Başarı Bursu” da vermektedir.

Vakfımızın her yıl vermekte olduğu bu karşılıksız bursların, başarılı öğrencilere ve ailelerine önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz.

Terakki Vakfı tarafından verilecek karşılıksız burslar iki kategoride toplanmaktadır.

1. Başarı Bursu

a) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu DBS Başarı Bursu

Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulunda 6.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre kendi sınıf düzeyinde (6.sınıflar) ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 7.sınıfında başarı bursu verilir. Düzey Belirleme Sınavı yılda bir kez haziran ayında uygulanır.

a.1)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencilerinin DBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde (6.sınıflar) 1.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir. En yüksek puan 100 puan (tam puan) olması durumunda 100 puan alan tüm öğrenciler %100 başarı bursundan yararlanır.

a.2)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencilerinin DBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde (6.sınıflar) 2.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.

a.3)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencilerinin DBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde (6.sınıflar) 3.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

b) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu SBS Başarı Bursu

Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, 7.sınıf SBS sonuçlarına göre, kendi sınıf düzeyinde ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulunda başarı bursu verilir.

b.1)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 1.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir. En yüksek puanın 500 puan (tam puan) olması durumunda 500 puan alan tüm öğrenciler %100 başarı bursundan yararlanır.

b.2)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 2.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.

b.3)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 3.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

c) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Başarı Bursu:

c.1)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulundan, Burs Yönetmeliğimizde belirtilen ölçütler dahilinde başarıyla mezun olan ilk 20 öğrenciye lisemizdeki öğrenimleri süresince başarı bursu verilmektedir.

Başarı Bursu almayı hak eden öğrencilerimizin burstan faydalanabilmeleri için belirtilen son kayıt tarihine kadar lisemize kayıtlarını yaptırmış olmaları ön koşuldur. Başarı listesine giren ilk 20 öğrencinin tamamı okul yönetimi tarafından belirtilen süre içerisinde Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine kayıt yaptırmamışsa; burs yönetmeliğinde belirtilen ölçütler dahilinde bu liste 20 kişiye tamamlanır.

c.2)  Herhangi bir İlköğretim Okulu mezunu olup SBS sonucu ile lisemize başvuran öğrencilerden burs yönetmeliğinde belirtilen ölçütler dâhilinde ilk 15 öğrenciye öğrenimleri süresince başarı bursu verilmektedir.

c.3)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulundan mezun olan öğrencilerin 8. sınıf SBS puanlarına göre, kendi sınıf düzeyinde ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için Özel Şişli Terakki Lisesinde başarı bursu verilir.

  c.3.1)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 1. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir. En yüksek puanın 500 puan (tam puan) olması durumunda 500 puan alan tüm öğrenciler %100 başarı bursundan yararlanır.

  c.3.2)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 2. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.

  c.3.3)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin SBS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda, kendi sınıf düzeyinde 3. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

d) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi Başarı Bursu:

d.1)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulundan mezun olarak, Seviye Belirleme Sınavları sonucunda hesaplanan OYP ile Fen Lisemize başvuran öğrencilerden burs yönetmeliğinde belirtilen ölçütler dahilinde ilk 5 öğrenciye öğrenimleri süresince başarı bursu verilmektedir.

d.2)  Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu mezunu olmayıp Seviye Belirleme Sınavları sonucunda hesaplanan OYP ile Fen Lisemize dışarıdan başvuran öğrencilerden burs yönetmeliğinde belirtilen ölçütler dahilinde ilk 5 öğrenciye öğrenimleri süresince başarı bursu verilmektedir.

2. Yüksek Öğrenim Başarı Bursu

a)  Üniversite Giriş Sınavı’nda, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinin,

  • Fen Bilimleri alanından mezun ve Y-MF-1, Y-MF-2, Y-MF-3 ve Y-MF-4 puanlarında,

  • Türkçe-Matematik alanından mezun ve Y-TM-1, Y-TM-2 ve Y-TM-3 puanlarında,

  • Sosyal Bilimler alanından mezun ve Y-TS-1 ve Y-TS-2 puanlarında,

    - İlgili alan puanlarının ortalamaları alınarak yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alan,

    - İlgili alan puanlarının herhangi birinde %1’lik dilime giren, 

    - Tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenciler bu burstan yararlanırlar.

b)  Üniversite Giriş Sınavında, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesinden mezun olan ve  Y-MF-1, Y-MF-2, Y-MF-3 ve Y-MF-4 puanlarında,

        - Bu puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alan,

        - İlgili alan puanlarının herhangi birinde %1’lik dilime giren, 

        - Tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenciler bu burstan yararlanırlar.

c)  Lise veya Fen Lisemizden mezun olarak, Üniversite Giriş Sınavında, Y-DİL-1, Y-DİL-2 ve Y-DİL-3 puanlarında,

        - Bu puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alan,

        - İlgili alan puanlarının herhangi birinde %1’lik dilime giren, 

        - Tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programına kaydını yaptırmış olan, öğrenciler bu burstan yararlanırlar.

d) Lise veya Fen Lisemizden mezun olarak, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülte ve bölümlerin yaptığı yetenek sınavında birinci olup, birinci olduğu bölüme kaydını yaptırmış olan ve mezuniyet not ortalaması 3,50’nin üstünde olan, öğrenciler bu burstan yararlanırlar.

Özel Yetenek Sınavı ile burs almaya hak kazanan öğrencilerin sayısının birden fazla olması durumunda, eşit durumdaki öğrencilerden, okul mezuniyet not ortalaması en yüksek olan öğrenci burstan yararlanır.

Öğrencilerimizin, söz konusu burslardan bu yıl ve gelecek yıllarda en doğru şekilde yararlanabilmelerini diliyoruz.

Lise Basarı Bursu Yönetmeliği  

İlköğretim Basarı Bursu Yönetmeliği

 

Veli Girişi
Kurum Kullanıcısı
İlköğretim Anasayfa | Akademik | İlköğretim Okulu’nda Yaşam | Genel Hizmetler | Öğrenci İşleri | Mezunlar | İnsan Gücü Kaynağı | Erişim
. Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-Istanbul . T. +90 212 3510060 pbx
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları