IlkOkul Anasayfa > Bölümler > Fen ve Teknoloji

 • Bireysel farklılıkları gözetilerek, bütün öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji dersi başarısı yüksek olarak yetişmesi temel hedefimizdir.

 • Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji derslerinde sınıf düzeylerine göre yapılandırılan gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanır.

 • Fen ve Teknoloji derslerinde bilimsel süreçlerin uygulama basamakları 4. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programlarının uygulanmasında ağırlıklı yer tutacak şekilde planlanır.

 • Öğrencilerin laboratuvar imkanlarından üst düzeyde yararlanmaları hedeflenir.

 • Ortaöğretime geçiş süreci olan 6-7-8. sınıf düzeylerinde öğrencilerin merkezi sınavlarda başarı göstermeleri yönünde tüm destekleyici çalışmalar gerçekleştirilir.

 • 4. ve 5. sınıflarda haftada 2 ders saati öğrencinin aktif olarak yer aldığı deney ve etkinlik çalışmaları yapılır. Ünite sonlarında ünite kavramlarının sorgulandığı test sınavları yapılır. Fen ve Teknoloji dersi dosyası kontrolleri yapılır. Bu sınıf seviyelerinde istekli öğrenciler ile proje çalışmaları yürütülür.

 • 6-7-8. sınıf seviyesinde derslerin en az 2 saati laboratuvar dersliklerinde yapılır. Dersler deneylerle, etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmelerini sağlanır.

 • Ayrıca fen açısından istekli ve yetenekli öğrenciler ile proje çalışmaları yapılır.

 • Seviye Belirleme Sınavları (SBS) için yıl içine yayılmış özel hazırlık çalışmaları yapılır. Bu çalışma aynı zamanda sınav başarısı için rehberlik etmeyi de kapsar. Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilir.

 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullandığı ürünler ünitelere göre belirlenmiş özel temalar içeren konularda okulda sergilenir.

 • Öğrencilerin eksik öğrenmelerini gidermek amacıyla bireysel çalışmalar yapılır. 

 • Kulüp çalışmaları öğrencilerimiz için çeşitlilik gösterir. Öğrencilerimizin robotlar ile problem çözme, bilim tarihinden yola çıkarak sergiledikleri tiyatro oyunu vb. geniş bir yelpazede yaratıcılıklarını geliştirdikleri, aynı zamanda eğlenirken de öğrendikleri çalışmalar yapmaları sağlanır.
Veli Girişi
Kurum Kullanıcısı
İlköğretim Anasayfa | Akademik | İlköğretim Okulu’nda Yaşam | Genel Hizmetler | Öğrenci İşleri | Mezunlar | İnsan Gücü Kaynağı | Erişim
. Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-Istanbul . T. +90 212 3510060 pbx
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları