Vakıf Anasayfa > Projeler > İletişim Projesi

PROJE BAŞLIĞI         Diğerini Anlamak 

PROJENİN TÜRÜ        Comenius 1 / Okul Projeleri 

PROJENİN AMACI     

 • Öğrencilerin iletişimde kullanılan tüm dilleri farkına vararak, onları etkin kullanmayı öğrenmesini sağlamak,
 • Etkili iletişim, iletişim teknolojileri, farklı iletişim yolları vb. konularda farklı ülkelerden öğrencilerle birlikte çalışarak, öğrencilerin iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini arttırmak,
 • Yetişkinlerle iletişimde yaşanan problemler ve olası çözümler hakkında düşünmeye teşvik etmek,
 • Öğrencilerin farklı kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi olup hoşgörü geliştirmelerini sağlamak,
 • Öğrendikleri yabancı dili doğal ortamlarda kullanmaya fırsat bularak dil öğrenme konusunda istekliliklerini arttırmak.

KOORDİNATÖR ÜLKE: Polonya 

KATILIMCI ÜLKELER:  Türkiye, Polonya, İtalya, Fransa, Romanya, Yunanistan 

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ:  Eylül 2004 

PROJENİN SÜRESİ:  3 yıl 

ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU:  12-14  

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYIMIZ:  Ortalama 40 

ÇALIŞMA ZİYARETİ SAYISI:  Yılda 2, toplamda 6 ziyaret 

AKTİVİTELER

Proje çalışmalarımız, İlköğretim Okulu’muzdan gönüllü 40 öğrencimiz ile başlamıştır. Öğrencilerimiz her hafta eğitsel kol ders saatinde AB Kulübü’nde bir araya gelerek faaliyet göstermektedir. İlk etapta okulumuzu, şehrimizi ve ülkemizi tanıtan birer multimedya çalışmaları hazırlamışlardır. 16-22 Kasım 2004 tarihlerinde İtalya’nın Modena şehrinde yapılan toplantıya 2 öğretmenimiz ve 3 öğrencilerimiz temsilci olarak katılmışlardır.
 
Proje Ortakları olan altı ülkeden (Türkiye, Polonya (2 okul), Yunanistan, Romanya, Fransa, ve İtalya ) yedi proje ile  öğretmen ve öğrencileri İtalya’da buluşmuşlardır. Birbirlerinin eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmişler kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Çeşitli okulları ve tarihi mekanları ziyaret ederek, İtalyan ortaklarını daha yakından tanımak fırsatı elde etmişler, İtalyan ailelerin yanında kalarak onların yaşam biçimlerine tanık olmuşlardır.
 
Modena (İtalya) toplantısında, öğrencilerimizin e-posta yoluyla yazışmalarına ve web kamera ile görüntülü görüşmelerine, seçilen 5 duygunun farklı iletişim dilleriyle ifade edilmesine,  birlikte karar verilen 10 yaşamsal kelime/cümlenin 6 ülke dilindeki söylenişleriyle “Language Corner” oluşturulmasına, tüm proje ürünlerinin web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.
 
Projenin 2. çalışma ziyareti 10-16 Mayıs 2005 tarihlerinde Objat’ta (Fransa) yapılmış ve okulumuzu temsilen 3 öğretmenimiz ve 2 toplantıya katılmışlardır. Objat buluşmasında yukarıda bahsedilen tüm proje ürünlerini paylaşmanın yanısıra, Fransa’nın eğitim kurumlarını gözlemleme, tarihi mekanlarını görme fırsatı elde edilmiştir.
 
Objat kararlarına göre projenin 2. yılında öğrencilerimizin yetişkinlerle yaşadıkları problemleri tespit etmek için bir anket uygulanmış, öğrencilerimiz bir/birkaç iletişim dili ile bu problemleri ifade etmiş ve tüm proje sonuçları projemizin ingilizce web sayfasında yayınlanmıştır.
 
2005-2006 öğretim yılının ilk toplantısı Radom (Polonya)’da gerçekleşmiş ve bu toplantıya okulumuzdan 4 öğretmen, ilköğretim müdürümüz ve 4 öğrenci katılmış, bu yılın çalışma planı ve işbölümü tamamlanmıştır. İkinci toplantı ise okulumuzda Mayıs ayında gerçekleşmiş ve tüm okullar bu yılın ürünlerini okulumuzda paylaşmışlardır.
2006-2007 öğretim yılında, yetişkinlerle yaşadıkları problemlerin çözüm önerileri üzerinde çalışan öğrencilerimiz yıl sonunda son kez sunumlarını yapmak üzere Polonya’ya gitmişlerdir. 

Öğretmen Proje Ekibi:

 • Proje Koordinatör: Deniz Tuna-Almanca Öğretmeni 
 • Kağan Sütçü-İngilizce Öğretmeni 
 • Fahri Pekiner-Müzik Öğretmeni
 • Ekin Kaya-Fransızca Öğretmeni
 • Ayşe Akarsu-Program Geliştirme Uzmanı
 • Barış Yüce-Bilgisayar Öğretmeni

Proje web sitesi: www.terakki.org.tr/euprojects

Veli Girişi
Kurum Kullanıcısı
Vakıf Anasayfa | Terakki Vakfı | Terakki Vakfı Okulları | Faaliyetler ve Tesisler | Terakki Gönüllüleri | Erişim
. Levent Yerleskesi | Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-İstanbul . T. +90 212 3510060 pbx
. Tepeören Yerleskesi | Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı, 55L 34959 Tuzla-İstanbul . T. +90 216 3042205-06-07
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları