Anaokulu Anasayfa > Öğrenci İşleri > Okul Eğitim Ücreti

ANAOKULU 2014-2015 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ - Levent     25.272,00 TL (KDV Dahil)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ - Tepeören 27.864,00 TL (KDV Dahil) *

* 2014-2015 öğretim yılında Tuzla/Tepeören Yerleşkemize kayıt yaptıran öğrencilerimize, bu yerleşkemizin ilk öğrencileri olmaları nedeniyle Terakki'deki eğitim ve öğrenimleri boyunca her öğretim yılında Levent Yerleşkemizin o yılki okul öğretim ücretleri uygulanacaktır.

(KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince % 8’dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimler yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere aynen yansıtılmak zorundadır.)

Kayıt Ücreti Ödeme Seçenekleri

 • Kayıt sırasında peşin (Kesin kayıt tarihlerinde yapılacak kayıtlarda -1 Temmuz'a kadar- eğitim ücretinin peşin ödenmesi halinde % 4 indirim yapılır.)

 • 1 peşin 3 taksit (Ekim, Ocak, Nisan)

 • 1 peşin 5 taksit (Ağustos, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan)

 • 1 peşin 10 taksit (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan)

 • Taksitler ayın 17' sindedir. Ödeme tarih ve seçeneklerinde bireysel değişiklik yapılmaz.
Kardeş İndirimi
 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere eğitim ücretinde indirim uygulanır.

 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.

 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe %12, diğer kardeşlere % 15 oranında yapılır.

 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi

 • Mezunlarımızın çocuk ve torununa % 10 indirim uygulanır.

 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

Kayıt Ücreti Ödeme İşlemleri

 • Kayıt işlemi için öğrenci velisinin (Anne veya Babasının) bizzat başvurması gerekmektedir.

 • Peşin ödeme seçilmişse, indirimli ücretin tamamının kredi kartı ile Muhasebe Veznesine veya T.İş Bankası (1120) Akatlar-İST. şubesindeki 0459871 ( IBAN: TR60 0006 4000 0011 1200 4598 71 ) nolu hesaba yatırılması gerekmektedir. Banka hesabına yatıranlar dekont fotokopisini Muhasebe Servisi'ne ibraz edip " Kayıt Formu"'nu imzalayarak kayıt işlemini gerçekleştirmiş sayılacaklardır.

 • Taksitle ödeme seçilmişse kayıt ücretinin ilk ödemesinin nakit veya kredi kartı ile Muhasebe Veznesine yatırılıp T. İş Bankası ile yapacağınız " Ek Sözleşme " ile birlikte Kayıt Formu'nun imzalanması gerekmektedir.

 • (Banka ödemelerinde mutlaka öğrenci adı soyadı ve sınıfı bilgisi yer almalıdır. Ödemelerde çek ve döviz kabul edilmemektedir.)
Kayıt İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
 • Kesin kayıt tarihlerinde Lise Hazırlık sınıfına kayıtlarını yaptırmayan Ortaokul 8. sınıfımızı bitiren öğrencilerimiz ve Anaokulumuzdan İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerimiz kayıt haklarını kaybeder.

 • Önceki dönem öğretim ücreti borçları kapatılmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

 • Kayıt Yenileme tarihlerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten sonra açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacağından, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen ara sınıf öğrencilerimiz kayıt yaptırma haklarını kaybedeceklerdir. Şayet müracaat ettikleri tarihte kontenjan henüz dolmamışsa aylık % 2,5 gecikme faizi ödemek suretiyle kayıt yenileyebileceklerdir.

 • Kesin kayıtlardan sonra açık kontenjanı tamamlamak için yapılan kayıtlarda kayıt yapılan tarihe kadar olan peşinat ve taksitler kayıt esnasında tahsil edilir.

 • Normal şartlarda kişi başına en fazla 3-5 dakikada tamamlanan kayıt işlemleri, son günlere bırakıldığı takdirde, meydana gelen yığılmalar nedeniyle, doğal olarak uzun süre beklemenize neden olacaktır. Bu nedenle kayıt işlemlerinizi son güne bırakmamanızı önemle rica ederiz.
Ücret İadesi / Yasal Mevzuat Gereğince
 • Okullarımıza dışarıdan yeni kaydı yaptırılmış öğrencilerden (Anaokulu 4 yaş sınıfından 5 yaş sınıfına, 5 yaş sınıfından 6 yaş sınıfına, 6 yaş sınıfından İlkokul 1. sınıfa, İlkokul 4. sınıftan Ortaokul 5. sınıfa, Ortaokul 8. sınıftan Lise Hazırlık sınıfına kaydı yaptırılacak mevcut öğrencilerimizin kayıtları dahil), öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10’u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin % 10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • Yukarıdaki paragrafta belirtilen öğrencilerimizin dışında, okullarımızda öğrenim görmekte olan ve süresi içinde kayıtları yenilenen öğrencilerimizin kayıtları herhangi bir sebepten dolayı okullar açılmadan geri alınır ise, yatırılmış bulunan okul öğretim ücreti, kesinti yapılmaksızın iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödenmiş ücretin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • İadeler için, faturaların Muhasebe Servisi’ne ibraz edilmesi şarttır.
Veli Girişi
Kurum Kullanıcısı
Anaokulu Anasayfa | Akademik | Anaokulu’nda Yaşam | Öğrenci İşleri | Genel Hizmetler | İnsan Gücü Kaynağı | Erişim
. Levent Yerleskesi | Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent-İstanbul . T. +90 212 3510060 pbx
. Tepeören Yerleskesi | Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı, 55L 34959 Tuzla-İstanbul . T. +90 216 3042205-06-07
Tüm hakları saklıdır. Terakki Vakfı ve Okulları