YER

ZAMAN

KONU

SUNAN KİŞİ/KİŞİLER

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Psikolojik Danışmanlığın Rotası Yeniden
2011

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI: PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI

Uzman Psk. Dan. Revan ÇOBAN

TAP Vakfı ve CETAD Organizasyonu

Cinsellik ve Cinsel Eğitim
2011

4-5-6-7 VE 8. SINIFLARDAKİ “CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ” NE YÖNELİK UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMELER

Uzman Psk. Dan. Nesrin TAŞDEMİR YILMAZ

Uzman Psk. Dan. Gülseren KAYA

Arel Eğitim Kurumları

12. Rehberlik Sempozyumu
2010

ANAOKULU 6 YAŞ GRUPLARINDA
“ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ”

Sunu

Psk. Dan. Belkıs ELİTAŞ

Psk. Dan. Aylin GERMİYEN-ALİOĞLU

Arel Eğitim
Kurumları

12.Rehberlik
Sempozyumu

2010

DEĞER KAZANIMINDA DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

Sunu

Psk. Dan. Beyhan ÖZPAR
Arel Eğitim Kurumları

12. Rehberlik Sempozyumu
2010

BİR HEDEFİM VAR ADLI SORUMLULUK GRUP ÇALIŞMASI

Sunu

Uzm. Psk. Dan.
Revan ÇOBAN

Uzm. Psk. Nilüfer EYÜPOĞLU

Arel Eğitim
Kurumları

12. Rehberlik Sempozyumu

2010

2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ


Uzm. Psk. Dan.
Nesrin TAŞDEMİR YILMAZ

Psk. Dan. Hülya SEFEROĞLU

Psk. Meltem ERDİNÇ-ÇİNGÖZ

F.M.V. Işık Okulları

11. Rehberlik Sempozyumu

2009 KARİYER YOLCULUĞUNDA SÖZ ÖĞRENCİLERİN "ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYLARI" Psk.Dan. Burcu KÖSE
F.M.V. Işık Okulları

11. Rehberlik Sempozyumu
2009 TERAPÖTİK KARTLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMADA KULLANIMI Psk. Dan. Beyhan ÖZPAR

Sabancı Üniversitesi

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
2007

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR UYGULAMA

“BİR ÇİZGİ FİLM OLUŞTURDUK ”
Uzm. Psk.Dan.
Revan ÇOBAN

Sabancı Üniversitesi

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
2007

TERAKKİ VAKFI OKULLARINDA MESLEKİ REHBERLİK

Psk. Dan.
Kayane KUTLU

Irmak Okulları

8.Rehberlik Sempozyumu

  2006

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR UYGULAMA

“BİR ÇİZGİ FİLM OLUŞTURDUK ”

Uzm. Psk.Dan.
Revan ÇOBAN

Irmak Okulları

8. Rehberlik Sempozyumu

2006

TERAKKİ VAKFI OKULARI' NDA DÜZEYLER ARASI GEÇİŞ SÜRECİNDE ORYANTASYON “ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ BOYUTU”

 

Uzm. Psk.Dan.
Gülseren KAYA

Psk.Meltem ERDİNÇ

Uzm. Psk.Dan
Ayça ÖZBATIR

Psk.Dan.
Yasemin ACA

Irmak Okulları

8. Rehberlik Sempozyumu

2006

TVO RİSKLİ DAVRANIŞ GÖSTEREN ÇOCUK VE ERGENLERE

YÖNELİK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ YÖNLENDİRME PROSEDÜRÜ

Uzm.Psk.Dan.
Bilal ALBAŞ

Psk.M.Aslı. HEKİMOĞULLARI

Irmak Okulları

8. Rehberlik Sempozyumu

2006

TERAKKİ VAKFI OKULLARINDA MESLEKİ REHBERLİK

 

Psk. Dan.
Burcu KÖSE

Psk. Dan.
Kayane KUTLU

KARİYER YOLCULUĞUNDA SÖZ SIRASI ÖĞRENCİLERDE
“ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYLARI”

Öğrencilerimizin mesleki gelişim süreçlerine rehberlik ederken, onların ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını, kariyer hedefleri doğrultusunda yaşanacak süreçleri anlamaya çalışırlarken düşüncelerini de yüksek sesle ifade edebilmelerini hedefliyoruz.

Bu yıl 13. sünü düzenlediğimiz Kariyer Haftası Etkinlikleri bağlamında gerçekleşen Öğrenci Çalıştayları, Başarı Öyküleri, Panel, Üniversite ve Meslek Tanıtımları, öğrencilerin hedeflerini belirlerken daha geniş bir vizyona sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır. İki yıldır Kariyer Haftası kapsamında devam etmekte olan Öğrenci Çalıştayları 11. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla 6 ana başlıktan oluşmaktadır, ilk iki madde her iki çalıştayda da ele alınmıştır:

 1. Türkiye’de Genç Olmak
 2. Meslek Seçimi ve Değerler
 3. Alan Seçiminden Meslek Seçimine
 4. Öğrencilikte Akademik ve Sosyal Yaşam Dengesi
 5. Yükseköğretime Geçişte Alternatif Modeller
 6. Nasıl Bir Üniversite?

Öğrencilerin konuk moderatörler eşliğinde, daha önce uygulanan ankette tercih ettikleri konuda, çalıştay ortamında görüşlerini bildirmekte ve son olarak çalışılan her konunun bildirgesi tüm lise öğrencilerine sunulmakta ve tartışmaya açılmaktadır.

Çalışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin uzmanları tarafından konuların ve konuk moderatör isimlerinin belirlenmesiyle başlamaktadır. Farklı okulların yada dershanelerin Rehberlik Servisi Koordinatörlerinden ve ÖSS Danışmanlarından seçilen konuk moderatörlere ve bağlı bulundukları kurum yöneticilerine davet mektubu gönderilir ve onay alınır.

Öğrencilere konu isimlerini içeren bir anket uygulanır ve öğrenciler derecelendirme yöntemiyle istedikleri konuları belirtirler. Öğrenci listeleri, görevli öğretmenler ve danışmanlar, konu bazında moderatör isimleri belirlenir. Konuların içeriğine göre çalışılması beklenen alt başlıklar öğrencilerle paylaşılır. Sözcü ve yazman seçilir, beyin fırtınası yöntemiyle uygulanan süreçte saptanan ifadeler, sorun alanları, elde edilen sonuçlar, paylaşılan öneriler sözcü ve yazmanla birlikte önceden hazırlanan şablonda bir sunum haline getirilir. 1 ders saati içinde, diğer lise öğrencilerine önce moderatörlerin giriş konuşması, ardından sözcülerin paylaşımıyla ‘çalıştay bildirge sunumu’ yapılır.

Öğrencilerin çalıştay sürecinde analiz etme, yorumlama ve düşüncelerini ifade etme becerileri açısından iyi bir performans sergiledikleri görülmüştür. Sistemin bir parçasıyken eleştirdikleri yada değiştirmek istediklerini, süreci her açıdan ele aldıkları için daha empatik bir bakış açısı geliştirdikleri gözlenmiştir.

TERAPÖTİK KARTLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMADA KULLANIMI

Problem

Okulda, ruh sağlığı kliniklerinde, danışmanlık ofislerinde, şirketlerin insan kaynakları birimlerinde kısaca bireyi tanıma ve bireye yardım hizmetlerinin yürütüldüğü her meslek kuruluşunda bu çalışmaları kolaylaştıracak araçlar, yardım edenlere kolaylıklar sağlamaktadır. Bu araçlar bazen sadece yardım alan kişinin kendini tanıtmasına bezen de çok önemli içsel süreçlerini açığa vurmasına ve/veya karşılaşmaktan, yüzleşmekten kaçındığı asıl konularını ortaya koymasına yardımcı olurlar.

Danışma çalışmalarında bu türden araçlar sıklıkla kullanılmakla beraber, bu araçların temini, eğitimi, kullanım kolaylığı ve değerlendirme esnekliği sağlaması her zaman mümkün değildir. Kullanılan araç bazı zamanlarda yardım veren kişiye ve yardım sürecine sağladığı esneklikten daha fazla güçlük yaşatabilmektedir. Bu anlamda terapötik amaçla görsellerin kullanılması hem yardım verene hem de yardım alana eğitimi, temini, kullanım ve değerlendirme kolaylığı konularında güçlü bir araç olarak sunulabilir. 

Sunumun Amacı

Sunum, alanda çalışan meslektaşlara terapötik anlamda kullanılan standart görsellerin, “terapötik kartların”, ortaya çıkış öyküsü, kullanıldığı alanlar ve türleri hakkında bilgi vermek ve yapılandırılmış çalışmalarla ilgili örnekler paylaşmak amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma örnekleri ile meslektaşların bireysel ve grup danışmanlığı sürecinde, yardım alan kişilere daha kolay ulaşmalarını sağlamak,  kendi problemlerini çözme gücü bulmalarına ve hem sorunlarının hem de çözümlerinin sorumluğunu almalarında desteklemelerine yönelik projektif bir araç olan kartların dilini tanımaları sağlanmaya çalışılacaktır. 

Yöntem

Terapötik kartlarla çalışma yöntemsel olarak her bireyin kendine ayna tutmasına olanak tanır. Bu araçla bireysel ya da grup etkinliklerinde çalışmada tüm danışmanlık ilkeleri geçerlidir. Bununla beraber aracın kullanımı sırasında farklı araç ve yöntemlerden de yararlanılabilir.
Teknik olarak terapötik kartlar projektif olarak kullanılır, bu anlamda uygulama ve değerlendirmede standart söylemlerden bahsetmek mümkün değildir. Her bir kart, her bir birey için farklı anlam taşımaktadır; kart anlamını kullanım amacına/sorun alanına/probleme göre bulmaktadır. Kartlar bireylerin, yardım alınan konuda kendi dünyalarının kapılarını aralama ve kendi çağrışım ve ifadelerini oluşturmalarına olanak tanır. Birey ya da grup, çalıştığı/yardım aldığı konuda kendi duruşuna ilişkin öncekine oranla daha net bir fikir oluşturma fırsatı yakalar.

Kartlarla çalışmadaki ilke ve yöntemler göz önüne alındığında, çalışmaya katılan meslektaşların aracı önce kendi içsel yolculuklarında kullanmaları ve bu aracın kullanımı yoluyla kendi yaşamlarından izlerle karşılaşmaları, daha sonra bu tür bir araçla yapacakları çalışmalarda kılavuz olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla terapötik kartlar ile yapılacak iki örnek çalışmanın sunuma katılan meslektaşlar ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bulgular ve Yorum

Terapötik kartlarla çalışmanın niceleyici veriler sağlamadığı ancak yardım sürecinde niteleyici katkılar sağladığı bireysel ve grup çalışmalarında gözlemlenmektedir. Kartların ister bireysel ister çift/aile ya da grupla kullanımı, süreç içinde bu deneyimi yaşayan kişilerin daha kolay kendini açmasına, problemleri ile ilgili kendi bilinmeyenlerini keşfetmesine, çözüm yolunda kendi tutum/davranışlarını net bir şekilde ortaya koymasına ve kendi etkin çözüm yöntemlerini belirlemesine destek sağlamaktadır.

Terapötik kartların bireyin kendine yardım etmesine ve yardım sürecinin etkinliğine sağladığı katkı tartışılmazdır. Diğer yöntem ve araçlarla birleşimiyle bu aracın gücü katlanmaktadır. Yaratıcı bir araç olarak da sadece standart kart takımlarının kullanılması değil, yardım verenin ihtiyacına özgü kart takımları geliştirebilmesi ve yardım alanın da kendi duygusunu yansıtmak için kendi bireysel, biricik kartını oluşturması olanaklıdır. Bu anlamda terapötik kartlar ve bu kartlarla yapılan çalışmalar yardım alma/verme sürecinin yaratıcı, özel ve ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. 

Öneriler

Yapılacak olan sunum terapötik kartlar ile ilgili kısa bir tanışma toplantısı niteliğindedir. Dolayısıyla bu aracı kendi yardım hizmetlerinde kullanmak isteyen meslektaşların daha fazla bilgi edinmeleri ve deneyim kazanmaları, yapılması düşünülen yardımın etkililiğini artıracak ve yardım verenin de farklı çalışmalar geliştirebilmesine olanak tanıyacaktır.

Kaynakça

KIRSCHKE, Waltraud; “Strawberries Beyond My Window”, Moritz Egetmayer – OH Publishing, 1998, Kirchzarten/Germany

SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR UYGULAMA
“BİR ÇİZGİ FİLM OLUŞTURDUK ”

Sosyal beceriler, öğrencilerin akranları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer kişilerle etkileşim kurmalarını kolaylaştıran ve bulundukları ortamda sosyal kabullerini artıran davranışlar olarak tanımlanabilir. Sosyal beceri öğretiminde bilişsel-davranışçı yöntemler ve davranışçı modeller kullanılır. Sosyal beceri öğretiminde belirtilen bu iki model kapsamında çocuk eğitimde farklı örneklere rastlanmaktadır. Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak; öğrencilerimizin, akademik becerilerin yanısıra, sosyal yaşamın önemli parçasını oluşturan sosyal becerileri de kazanmalarını oldukça önemsemekte ve bu becerileri öğretirken, öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alıp, eğitimde farklı materyal geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Hepimizin çocukluğumuza dönüp baktığımızda hala hatırladığımız çizgi filmler vardır. “Heidi, Şeker Kız Candy, Şirinler, Kaz Morton, ve daha niceleri...” Heidi ile arkadaşlık ilişkisini, “Şirinler” ile birlikte yaşamanın temel öğelerini öğrendik. Değişen dünyayla birlikte hayatımıza şiddet içeren çizgi filmlerde girdi. Çoğu zaman bunlar çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine olan olumsuz etkileri bakımından hepimizin tartıştığı konular arasında yer aldı.

Bu çalışmada, çocuk dünyasında çizgi filmlerin önemli bir yere sahip olduğu düşüncesi ve görsel materyallerin sosyal beceri eğitimi sırasında daha kalıcı etki bırakması düşüncesinden yola çıkarak, önemli bir sosyal beceri olan “Dinleme Becerisinin” öğretiminde farklı bir yaklaşım olarak çizgi film kullanılması hedeflenmiştir. “Terakki Vakfı Okulları Çizgi Film Kulübüyle” birlikte “Dinleme Becerisi'ni” öğretmek amaçlı 2 çizgi film oluşturulmuştur. Oluşturulan çizgi film, anasınıfı, 1. ve 2. sınıfların yaş özelliklerine uygun olarak geliştirilmiştir. Yaklaşık 6 ay süren bu çalışma, temel olarak iki aşamadan oluşmuştur.

 • Birinci aşama çizgi filmlerin oluşturulma aşamasıdır. Bu aşamada 3.,4.,5. sınıf öğrencilerinden oluşan 14 kişilik çizgi film ekibi verilen senaryolara sadık kalarak ama kendi yaratıcılıklarını da kullanarak, dinleme becerisi eğitiminde materyal olarak kullanılacak 2 ayrı çizgi film oluşturmuşlardır.
 • İkinci aşama ise 8 ayrı şube ve 187 öğrenciden oluşan tüm birinci sınıflara, sınıf ortamında öğretilecek olan dinleme becerisi eğitim programını kapsamaktadır.

"Dinleme Becerisi Eğitimi'nde” çizgi filmin nasıl kullanıldığı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uygulamada kullanılacak farklı bir eğitim materyali olan çizgi film ve verilen eğitimin sonuçları, çizgi film oluşturulma aşamaları ve çizgi filmi oluşturan öğrencilerin kendi kazanımları bu sunumda yer almaktadır.

TERAKKİ VAKFI OKULARI' NDA DÜZEYLER ARASI GEÇİŞ SÜRECİNDE ORYANTASYON “ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ BOYUTU”

İnsan hayatında yeni başlangıçlar ve geçiş dönemleri önemlidir ve bu başlangıçları başarı ile sürdürebilmek bireyin sağlıklı bir uyum sürecinden geçmesini gerektirir. Okul ortamındaki yeni yaşantılarda bireyin yaşayabileceği güçlükler rehberlik servisi, okul yönetimi ve diğer destek birimlerinin ortak çalışmaları ile en aza indirgeyebilmek amacıyla öncelikle öğrenciyi, ancak aynı zamanda veli ve öğretmeni de kapsayacak bir oryantasyon programına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle;

Terakki Vakfı Okulları olarak 2004-2005 öğretim yılından itibaren öncelikle 5. sınıftan 6. sınıfa geçen öğrencilerin sosyal, akademik, eğitimsel ve fiziki mekana uyum sürecini kolaylaştırmak adına bir oryantasyon programı başlatıldı. Bu oryantasyon programı farklı içerik ve uygulamalarla Anaokulundan İlköğretim Okuluna geçiş, İlköğretim Okulundan liseye geçiş ve ara sınıflara yeni gelen öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Her yaşın farklı bir uyum süreci olduğundan yola çıkarak sınıf seviyelerine göre farklı oryantasyon programları oluşturuldu.

UYGULAMA:

Öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik

 • Okul olgunluğu uygulamaları
 • Grup çalışmaları
 • Fiziki mekan oryantasyonu
 • Bireysel görüşmeler
 • Öğrenciyi tanıma-tanıtma çalışmaları uygulamaların esasını oluşturmaktadır.

Bu sunumda; anaokulundan ilköğretime geçiş, 5. sınıftan 6. sınıfa geçiş, İlköğretimden liseye geçiş, ara sınıflara yeni gelen öğrenci ve veliler ile bu seviyelere derse giren tüm öğretmenlere yönelik hazırlanan oryantasyon süreci 8. Rehberlik Sempozyumunda diğer meslektaşlarla paylaşılmak üzere bilgilerine sunulmuştur.

TERAKKİ VAKFI OKULLARI'NDA RİSKLİ DAVRANIŞ GÖSTEREN ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ YÖNLENDİRME PROSEDÜRÜ

Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek amacıyla öğrenciyi bir bütün olarak değerlendirip çalışmalarını yürütür. Okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri, koruyucu- önleyici ve soruna yönelik programlarla oluşturulmuştur ve psikolojik sorunları olduğu düşünülen öğrencilere yönelik olarak tedavi amacını barındırmamaktadır. Buna rağmen okullarda pek çok riskli davranışla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu riskli davranışlarda okulun, ailenin ve öğrencinin zarar görmemesi amacıyla en doğru ve hızlı yönlendirme tüm okullarda ihtiyaç olarak hissedilmektedir.

Bu amaçla Terakki Vakfı Okulları'nda riskli davranış gösteren çocuk ve ergenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma servisi yönlendirme prosedürü hazırlanmış ve bu hazırlanan prosedür 8. Rehberlik Sempozyumunda diğer meslektaşlarla paylaşılmak üzere bilgilerine sunulmuştur.

TERAKKİ VAKFI OKULLARINDA MESLEKİ REHBERLİK

Günümüz toplumunda çalışan , üreten ve mutlu insanlara gereksinim vardır. Bireylerin varoluşlarını gerçekleştirebilmeleri, ilgi , yetenek, gizil güç ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri ancak kendilerine uygun ve doğru mesleğe yönelmeleri ile mümkün olur. Bu da mesleki gelişim süreci içerisinde, anaokulundan – üniversiteye, bireye en doğru yardımın verilmesi ile gerçekleşir.

Terakki vakfı okullarında mesleki rehberlik ; öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ve küçük yaşlardan itibaren gereksinimleri doğrultusunda düzenli yardımlar şeklinde yapılır. Amaç öğrencilerin ; kendilerini , meslekleri ve iş dünyasını tanımalarını, kendilerine en uygun ve isabetli mesleki seçimleri yapmalarını sağlamaktır.

Anaokulu ve ilköğretim düzeyinde öğrencilerin, kendileri ile başkaları arasındaki farklılıkları-benzerlikleri keşfetmeleri, kişiler arası iletişim becerilerini geliştirmeleri ve kendi ilgi alanlarına giren meslekleri yakından tanıyarak buna hazırlanmaları yönünde etkinlikler ve uygulamalar yapılır.

Lise düzeyinde ise öğrencilerin ilgi yetenek ve mesleki değerlerini tanımalarına yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Çeşitli ölçme teknikleri ve testler yardımıyla elde edilen veriler öğrencilerle paylaşılarak gerekli destek verilir. Meslekleri ve mesleğe sahip olabilmek için gerekli eğitim-öğretim koşullarını yakından tanımaları amacıyla “Meslekler Günü”, ve “Üniversite Tanıtım Günü “ Terakki Vakfı Okulları'nda geleneksel hale getirilmiştir.

Uygulama:

Bu yıl 10. yapılan “Meslekler Günü” organizasyonu öğrencilerin meslek seçimine daha geniş bir perspektiften bakmaları amacıyla “AB Sürecinde Meslekler” konulu panel ile zenginleştirilmiştir. 26 üniversitenin okul içerisinde stand açarak bilgilendirme yapmaları sağlanmıştır. 38 farklı meslekten gelen akademisyen, sahada çalışan ve Terakki mezunu üniversite öğrencilerini buluşturarak,öğrencilerimizin meslekler hakkında bilgilendirilmesi ve merak ettikleri konularda sorularını sorabilmeleri sağlanmaktadır.

Bu organizasyonda öğrencilerimizin kendilerini bekleyen iş dünyası konusunda vizyon kazanmaları, seçecekleri üniversiteleri tanıma fırsatı bulmaları, üniversitelerdeki akademisyenler, öğrenciler ve sahada çalışanlar tarafından ilgi duydukları mesleklerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemeleri, ilgilendikleri meslek alanlarını gerçek iş ortamında tanımaları amacıyla yaz stajı uygulaması yapılır. Bu uygulama, 9. sınıftan itibaren istekli öğrencilere, rehberlik servisi ile işbirliği içerisindeki çeşitli mesleklerden velilerimizin iş yerlerini ziyaret etme ve birtakım işlerde görev alma şeklinde (gözlemleyerek ve yaşayarak) gerçekleşir.