GÜVENLİ OKUL PROJESİ

2010-2011 öğretim yılında Terakki Vakfı Okulları 6-8. sınıflarında öğrencilerin olumlu davranış geliştirmelerini ve dolayısıyla daha sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olmalarını amaçlayan güvenli okul projesi başlatılmıştır."Güvenli Okul Projesi" kapsamında her bir öğrencinin, hem kendisinin hem diğer arkadaşlarının fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zarar görmeyecekleri şekilde davranması ile oluşacak bir okul ortamı tanımlanmaktadır."Güvenli Okul Projesi" ile ilgili yapılan çalışmalar:
  • Sınıf temsilcileri ile kendi sınıf seviyelerinde gözlemledikleri sorunlar hakkında toplantılar yapılmaktadır.
  • Öne çıkan sorun alanları ile ilgili yapılandırılmış sınıf çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
  • Bu sınıf çalışmalarında iletişim, çatışma çözme, değerler ve duygularını ifade etme vs. konuları üzerinde durulmaktadır.
  • Sosyal Etkinlik Kulübü'nden Karikatür Kulübü ile işbirliği yapılarak konularla ilgili karikatür ve slogan çalışmaları yapılarak ve okulun uygun ortamlarında sergilenerek davranışlarımız konusunda duyarlılık sağlanmaya çalışılmaktadır.
  • Okulun çeşitli alanlarında öğrenci davranışları görüntülenerek sınıflarda kısa bir gösterim yapılarak konu üzerinden öğrencilerle davranışları ve davranışlarının sonuçları hakkında tartışma ortamı yaratılmaktadır.


CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Çocuk kendini keşfetme yolculuğunda vücudunu, varoluş sürecini anlamak ister. Çoğu zaman anne-babasını şaşırtan, kimi zaman çaresizlik hissi uyandıran sorular sorar. Bu merak çocuğun ergenlik dönemine girmesi ile birlikte derinlik ve yoğunluk kazanır. Çünkü ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarının hem bedenlerinde hem de sosyal yaşamlarında birçok değişiklik olur. Hormonların değişimi, ergenin bedeninin erişkin bir kadın veya erkek olarak şekillenmesini sağladığı gibi, sosyal davranışlarında da cinsiyetine uygun değişiklikler görülür, cinsel konulara ilgisini arttırır.

Kültürel farklılıklara bağlı olarak anne babanın verdiği bilgiler değişkenlik gösterir. Toplumumuzda genellikle ya bilgi verilmez, sorular karşısında suskun kalınıp, konu değiştirilir ya da doğru olmayan bilgiler verilir. Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk, sonuçta doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. Sonuçta ilgilenilen konunun yasak, ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç, birçok yetişkin insanın hayatını etkiler.

Genellikle çocuklar cinsellikle ilgili sorular sorduğunda ebeveynler ya rahatsız olmakta ya da nasıl cevap vereceğini bilememektedir. Özellikle ergenlik döneminde, ergenlerin büyük çoğunluğu kafalarındaki cinsellikle ilgili soruların yanıtlarını ebeveynlerinden değil, arkadaşlarından, kitaplardan ve internetten aramaktadırlar.

Bu noktadan hareketle uzun yıllardır Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) doktorları ve eğitmenleri ile Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi uzmanlarının ortaklaşa düzenlediği bir dizi etkinlik gerçekleştirilir. Ön ergenlik öncesinde, 4. sınıfta, öğrencilerimizi ergenlik sürecine hazırlamak için “Vücudumu Tanıyorum” adlı bir paylaşım toplantısı, 5. sınıfta ise “Cinsel Sağlık Eğitimi” düzenlenir.

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren 6. sınıflarda “Toplumsal Cinsiyet ve Beden”, 7. sınıflarda “Mahremiyet ve Beden”, 8. Sınıflar ile Hazırlık sınıflarında “Güvenli Cinsellik” temaları ile çalışmalar genişletilmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz ile TAP Vakfı uzmanları; öğrencilerle,

  • 4. Sınıflarda  “Vücudumu Tanıyorum”

  • 5. Sınıflarda  “Cinsel Sağlık Eğitimi”

  • 6. sınıflarda  “Toplumsal Cinsiyet ve Beden”

  • 7. sınıflarda  “Mahremiyet ve Beden”

  • 8. Sınıflar ile Hazırlık sınıflarında “Güvenli Cinsellik”

temaları ile çalışmalarını interaktif bir ortamda gerçekleştirir.

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME ÇALIŞMALARI

Anaokulumuz ve İlkokulumuzda sürdürülen “Öğrenme Performansını Yükseltme Çalışmaları” ile bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerimizin bu farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak ve bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici ek çalışmalarının gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

SOSYAL BECERİLERİN ÇİZGİ FİLM YOLU İLE ÖĞRETİLMESİ PROJESİ

Öğrencilerimizin, akademik becerilerinin yanı sıra, sosyal yaşamın önemli parçasını oluşturan sosyal becerileri de kazanmalarını oldukça önemsiyor, bu becerileri öğrencilerimize kazandırmaya çalışırken eğitimde farklı materyaller kullanmayı hedefliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, 2005-2010 eğitim öğretim yıllarında proje sorumluluğunu Uzm. Psikolojik Danışmanımız Revan Çoban'ın üstlendiği ve okulumuz "Çizgi Film Kulübü" ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir çalışmamız oldu. Bu çalışmada; sosyal becerilerin çizgi film ile öğretilmesi hedeflendi ve her yıl bir sosyal beceriyi konu alan, beş ayrı konuda çizgi filmler oluşturuldu. Kahramanı Tontiş Tavşan olan bu çizgi film serisinde; Dinleme, Öfke Kontrolü, Hayır Diyebilme, Zaman Planlaması ve Sorumluluk konuları ele alındı. Çizgi film kulübü öğrencileri, oluşturulan senaryolar doğrultusunda karakterleri yaratıp, kendi sesleri ile onlara hayat verdiler. Çocukların kendi akranları için yaptıkları bu filmler, her yıl Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin sınıf etkinliği programlarına alınarak, sınıflarda öğrencilerle buluşuyor.

ÖĞRETMENLER VE HOBİLERİ

Çocuklar oyunları sayesinde daha sonra yeteneklerine ve zevklerine göre hoşlandıkları ve mutlu oldukları hobileri seçerler ve bu durum onların meslek, arkadaş, iş seçimlerine yansır ve kendileri için mutlu oldukları zamanları yaratmalarına, bir hayat tarzı oluşturmalarına yardımcı olur. Uçurtma ile ilgilenen bir çocuk, maket oyuncaklar yapmaya başlayabilir, daha sonra model uçakla uğraşmayı hobi edinebilir. Bisiklete binen, tırmanan, yüzen bir çocuk, iyi bir sporcu, takım oyuncusu, iyi bir yönetici olabilir ve onu mutlu eden hobisi dağcılık olabilir. Oyun hamuru, boyama, renkli kitaplar, yap-boz oyunları, ağaç işleri, resim yapmayı seven bir çocuk, iyi bir fotoğraf sanatçısı, yazar olabilir veya iyi bir matematik öğretmenidir ve resim yaparken bu hobisinden çok mutlu olur. Müzik, drama, bahçe oyunlarını seven, minik deniz kabukları toplayan bir çocuk, yetişkinliğinde iyi bir doktor, bankacı, eleştirmen olabilir. Hobileri arasında koleksiyon yapmak bulunabilir.

Çocuklara hobi seçiminde teşvik edici, destekleyici olma, yeteneklerini tanıyarak sevdikleri ve hoşlanabilecekleri önerilerde bulunma ve hatta model olma konusunda anne-babaları dışında etkili olabilecek kişiler öğretmenleridir. Öğrencilerin hobi sahibi olmanın önemi ve yararları üzerinde düşünmelerini sağlamak ve bir hobi sahibi olmaları yönünde adım atmalarına aracı olmak amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak  5.sınıflar düzeyinde gönüllü sınıf ve branş öğretmenlerinin katılımı ile “Öğretmenler ve Hobileri” adlı etkinlik gerçekleştirilir. Bu etkinlikte öğretmenler resim yapmak, perküsyon, koleksiyonculuk, takı tasarımı, puzzle, fotoğrafçılık, ahşap boyama, seyahat etme, yelkencilik ve dalış gibi hobilerini tanıtarak, hobi sahibi olmanın yaşantılarına kattığı güzellikleri fotoğraflardan oluşan bir power point eşliğinde anlatırlar. Bu etkinlikte perküsyon grubu gibi uygun bazı hobilerin  kısa gösterilerine de yer verilir.

VÜCUDUMU TANIYORUM VE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Çocuk kendini keşfetme yolculuğunda vücudunu, varoluş sürecini anlamak ister. Çoğu zaman anne-babasını şaşırtan, kimi zaman çaresizlik hissi uyandıran sorulan sorar. Kültürel farklılıklara bağlı olarak anne babanın verdiği cevaplar değişkenlik gösterir. Toplumumuzda genellikle ya bilgi verilmez, sorular karşısında suskun kalınıp, konu değiştirilir ya da doğru olmayan bilgiler verilir.

Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk, sonuçta doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. Sonuçta ilgilenilen konunun yasak, ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç, birçok yetişkin insanın hayatını etkiler. Çocukluk döneminde anne babasından merak duyduğu konuların yanıtını alamayan çocuk, bilgi alma ihtiyacını internetten, arkadaşlarından vb edinmeye çalışarak, aslında yaş grubu için uygun olmayan ya da doğru olmayan birçok bilgiyi edinir. Önemli olan nokta çocuğun anne babasından sorduğu sorunun yanıtı kadar bilgi alabilmesidir.

Ön ergenlik öncesinde, 4. sınıfta, öğrencilerimizi ergenlik sürecine hazırlamak için “Vücudumu Tanıyorum” adlı bir paylaşım toplantısı, 5. sınıfta ise “Cinsel Sağlık Eğitimi” düzenlenir.  Bu paylaşım sürecinde uzman bir kişi okula davet edilir, öğrencilerimiz sınıf ortamında vücutları ve gelişim süreçleri ile ilgili bilgi alırken merak ettikleri soruları da sorma fırsatı elde ederler.

ÖGRENCİ ALIM SÜRECİ

Öğrenci alımları Anaokulu,  İlköğretim 1. sınıf için bireysel ve grup tanıma çalışmaları ile, 2 ve 3. Sınıflar için ise bireysel tanıma çalışmaları ile gerçekleştirilir.