Anaokulu ve İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar
Tıklayınız Tıklayınız 14 Şubat 2023

Kayıt Sistemi Girişi
Üyelik Şifresi Alma

 • Hesap açılışı yapılır ve kayıt süreci boyunca kullanılacak üyelik şifresi alınır.
 • Bu aşamada;
  • Aday veli iletişim (cep telefonu, e-posta) bilgilerini girer.
  • İletişim bilgilerinin doğrulaması yapılır.
  • KVKK bilgilendirmesi yapılır.
  • Üyelik şifresi alınır.

KVKK Onay Verme
Aday Kayıt Başvuru Formu Doldurma

 • Elektronik ortam kullanımıyla ilgili KVKK onayı aday veli tarafından verilir.
 • Aday kayıt başvuru form doldurulur. (Birden fazla öğrenci için başvuranlar, her biri için ayrı ayrı form doldurur.)
 • Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıfta;
  • 4 yaş grubu
   2019 Ekim – Kasım – Aralık doğumlular
   2020 doğumlular (Ekim – Kasım – Aralık doğumlular hariç)
  • 5 yaş grubu
   2018 Ekim – Kasım – Aralık doğumlular
   2019 doğumlular
   2020 Ocak – Şubat – Mart doğumlular
  • 6 yaş grubu
   2017 Ekim – Kasım – Aralık doğumlular
   2018 doğumlular
   2019 Ocak – Şubat – Mart doğumlular
  • 1. sınıf
   Öğrencinin ilkokul birinci sınıfa kaydının yapılabilmesi için kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını doldurmuş olması gerekmektedir.
   2016 Ekim – Kasım – Aralık doğumlular
   2017 yılı doğumlular
   2018 Ocak – Şubat – Mart doğumlulardır.
 • 2 ve 3. Sınıflara kayıt için bir alt sınıfı tamamlaması gerekmektedir.
 • Başvurulan sınıf düzeyi, doğum tarihi veya öğrenim gördüğü sınıfa göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.
 • Anaokulu ve 1. Sınıf başvurularında doğum tarihine göre (ilk üç ay ve son üç ay doğumlular) iki farklı yaş grubu için başvuru sıra numarası verilecektir.

Sıra Numarası Alma

 • Daha önce üyelik işlemlerini tamamlamış olan aday veliler üyelik bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapar ve sıra numarası alır.
 • Aday öğrenci sayısından bağımsız olarak sıra numarası; tek seferde alınır ve her aday öğrenci için sistem tarafından ayrı ayrı verilir.
 • Görüşme randevuları başvuru sıra numarasına göre oluşturulacaktır.

Öğrenci Tanıma / Tanışma Görüşmesi

 • Randevular aday veliye telefonla ulaşılarak verilir.
 • Görüşmeler hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.
 • Aday öğrenci görüşmeye velisi ile katılır.
 • Randevusuna gelmeyen aday veli yeniden başvuru sıra numarası alır.

Kayıt İşlemleri

 • Aday veli okul yönetimi tarafından aranarak kesin kayda yönlendirilir.
 • E-posta aracılığıyla kayıt hakkı kazanan aday velilerimize “Öğrenci Kayıt Formu", "Sağlık Bilgileri Formu” ile ödeme şartları ve banka bilgilerini içeren bilgilendirme metni elektronik ortamda iletilir.
 • İletilen formların çevrim içi doldurulması, okula gelerek tamamlayacakları kayıt işlemlerini hızlandıracaktır.
 • Aday veliler, kayıtla ilgili bilginin kendilerine iletilmesinden itibaren bir sonraki iş günü saat 15:30’a kadar kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Belirtilen zaman diliminde kayıt işlemini tamamlamayan aday veliler kayıt haklarını kaybeder.

14 Şubat 2023

Sıra numarası alma işlemleri kayıt sistemi üzerinden 14 Şubat 2023 Salı, saat:10.00'da başlayacaktır.