Online Öğrenci Tanıma ve Düzey Belirleme Sınavı KVKK Onay Formu

Terakki Vakfı Okulları olarak okula öğrenci alım sürecimizde düzey belirleme sınavı ve öğrenci tanıma çalışmaları Online (çevrimiçi) uygulanmaktadır.

Uygulanan sınavlar ve tanıma çalışmaları elektronik ortamda Zoom Education uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aday öğrencilerimiz bu platform aracılığı ile kendilerine özel tanımlanmış kurumumuza ait e-posta hesabı ile giriş yaparak sınava girmektedir.

Öğrenci alım amacıyla kullandığımız bu platformda aday öğrencilerimizin kimlik (ad, soyad) ve biyometrik (ses, görüntü) verileri işlenmektedir.

Bu veriler KVKK (Kişisel Verilerin Koruması Kanunu)’nun 5. maddesi 2. fıkrası;

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

bentlerine dayanarak işlenmektedir.

Tüm kişisel veriler web sitemizdeki https://www.terakki.org.tr/kvkk-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na uygun olarak işlenmektedir. Bu veriler 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Öğrenci alım amacıyla elektronik ortamda kullanılan yazılımlar bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet vermekte ve bu yazılımlara ait veri merkezleri çoğunlukla yurt dışında bulunmaktadır. Veri merkezleri yurt dışında olan platformların kullanılması durumunda yurt dışına veri aktarımı söz konusudur.

Yukarıda belirtilen öğrencilerimize ait veriler sadece öğrenci alım sürecimizin sürdürülebilmesi için yine yukarıda belirtilen platformda paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sahip olduğunuz haklara KVKK’nun 11. maddesinde ve başvuru süreci ile ilgili detaylara “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)