Yaratıcı Drama

Anaokulu’nda Yaratıcı Drama etkinliklerinin amacı;

Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim-etkileşim becerilerini geliştirerek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, spontan davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmeleri için gereken altyapı hazırlanır.

Hedefler

Anaokulu'nda çocukların;

  • Kendilerinin farkına varabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği olay ve olgulara eleştirel bakabileceği bir duruma gelebilmesi,
  • Diğer çocuklarla ve insanlarla etkileşim kurmasını, işbirliği yapmasını paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması,
  • Empatik olabilmesininin sağlanması,
  • Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi
  • Oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi,
  • Sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması,
  • Günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması

hedeflenir.

Yöntem ve Teknikler

Anaokulu'nda Yaratıcı Drama etkinlikleri tanışma-ısınma-kaynaşma, güven-uyum, iletişim-etkileşim, konsantrasyon, ses-ritim, beden-denge, grup içi yaratıcığın (rol oynama, pandomim ve doğaçlama) grup ortamında gerçeklşetirilmesiyle sağlanır.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım