Öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlarken diğer yandan onların bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak, hatta bunları ön plana çıkaracak planlamalar yapılmıştır. Biyoloji derslerindeki teknik terimlerin İngilizce ve Latince karşılıkları da ders kapsamında öğretilecektir.

Hedeflerimiz

Değişmekte olan eğitim sistemi ile beraber eğitimin her alanını yeniden gözden geçirmek; hedefleri, yöntemleri değiştirmek ve yenilemek kaçınılmaz olmuştur. Dünya vatandaşı yetiştirmenin hedef alındığı günümüzde ülkelerin en değerli serveti insan gücü olmaktadır. Üstün yetenekli ve çalışkan kişilerin fen eğitiminde ilerlemeleri, ülkelerin gelişimi için en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle tıp ve biyoloji alanında son yüzyıldaki gelişmeler ve bunların toplumlar üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, fen liseleri başta olmak üzere eğitimin yeniden planlanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle Terakki Vakfı Okulları Biyoloji Bölümü, Fen Lisesi’nde değişim ve yenilenme çalışmaları başlatmıştır. Öğrencilerin her ay en az bir bilimsel makale incelemeleri ve her dönem gerçekleştirecekleri bir bilimsel çalışmayı bireysel ya da grup olarak sunmaları, gelecek eğitim-öğretim yılından başlamak üzere programın içine yerleştirilecektir. Öğrencilerimizin her biri yılda en az bir kez, diğer fen bilimleri branşı (fizik veya kimya) ya da matematik ile birleştirilmiş bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız

 • Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimiz yetiştirilirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir. Öğrencilerimizin ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.
 • Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
 • Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler, saydamlar, CD’ler, interaktif sunumlar ve internet desteği ile pekiştirilir.
 • Biyoloji Bölümü, MEB’in öngördüğü öğretim programıyla birlikte YGS-LYS çalışmalarını da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için çalışmalar yoğun yaprak testlerle desteklenir. Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ilgili yaprak testlerini test odalarından kendileri seçerler.
 • Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri bireysel veya grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen etütlerle giderilir.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmaları sürdürürler. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler her yılsonunda okulda sergilenir ve yarışmalara katılır.
 • Eğitim Teknolojileri Birimi ile yapılan ortak çalışmalarla, biyolojideki son gelişmeler bilgisayar ortamında öğrencilere aktarılır.
 • Öğretim Programlarına uygun olarak, üniversitelerden davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle, öğrencilerimiz güncel konular hakkında bilgilendirilir.
 • Biyoloji Kulübü’nde, biyolojiye ilgi duyan öğrencilerle bilim ve bilimdeki gelişmeler paylaşılır. Teorik ve deneysel çalışmalar yapılır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)