Kimya Bölümü olarak, fen alanında yetenekleri yüksek öğrencileri yüksek öğrenime hazırlarken diğer yandan da Türkiye’de yüksek öğrenim ve endüstri için gerekli araştırmacı elemanları yetiştirmeye kaynaklık etmektedir.

Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duyabilecekleri koşulları ve yeni buluş çalışmaları yapabilecekleri laboratuvar ortamlarını hazırlamayı, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, etkinlikler ve teknolojik altyapımızla geliştirirken sadece kimya alanında değil, her alanda kendilerinde fark yaratacakları yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktayız.

Hedeflerimiz

Temel hedeflerimiz;

 • Öğrencilerimizin çocukluktan getirdikleri merak duygularını korumak,
 • Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek,
 • Teknolojik imkanları kullanarak öğretim yöntemlerimizi farklılaştırıp zenginleştirmek,
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yükseköğretime hazırlanmalarını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası projelere katılarak başarılar elde etmektir.

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimize ulusal ve uluslararası proje ve olimpiyatlara katılma şansı verilmekte, seminer çalışmalarıyla öğrencilerin bilim ve teknolojideki son gelişmeleri öğrenmeleri ve bakış açılarını zenginleştirmeleri sağlanmaktadır. Uluslararası bilim festivallerine geziler düzenlenerek ilgi ve merak duyguları desteklenmekte, yaptıkları projelerle sempozyum ve kongrelere katılımları teşvik edilmektedir. Lab kardeşliği ve eTwinning projeleriyle, kendi deneyimlerini ulusal ve uluslararası okullarla paylaşmaları, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri ve yabancı dili iyi kullanmaları sağlanmaktadır.

 • Öğrencilerimizin derse merakının korunması ve geliştirilmesi için Kimya derslerinde laboratuvar kullanmaları özendirilir. Gerekli kazanımları elde etmeleri amacıyla deney tasarımları yapabilmeleri ve uygulamaları için uygun çalışma yöntemleri belirlenir. Kimya derslerinde her sınıf seviyesinde öğrencilerin haftada en az bir kere deney çalışması yapması esastır. Güvenlik standartlarının tam sağlandığı laboratuvarımızda yapılan deney çalışmalarının raporları bilimsel ölçütlerde değerlendirilerek öğrencilerimize geri bildirim yapılır.
 • Öğrencilerimiz, ders için yapacakları araştırmalar için özendirilir ve teşvik edilir. Dersler laboratuvarlarda ve sınıflarda bilgisayar destekli işlenir. Konu ile yaşantı arasındaki bağlar kurarak ve bilgiyi öğrencilerin yapılandırdığı, yaparak yaşayarak öğrendikleri öğrenme ortamları hazırlanır. 9. sınıf öğrencilerimizin evden interaktif olarak ders dışı çalışmalar yapabilmeleri için Moodle programı uygulaması kullanılır.
 • Öğrencilerimiz yazılı sınavların yanı sıra konu kavrama sınavları ve her hafta düzenli olarak verilen ev ödevleri ile değerlendirilir. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksikleri belirlenir ve bu eksikler giderilmek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılırlar.
 • Ders dışı zamanlarda, her sınıf seviyesinde yapılan etüt çalışmalarının yanı sıra YGS ve LYS hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve küçük gruplarla düzenli olarak çalışmalar yapılır. 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin YGS-LYS çalışmaları birebir takip edilir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirilir ve buna göre YGS ve LYS çalışmaları şekillendirilir.
 • Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrenciler TÜBİTAK araştırma projelerine yönlendirilmekle beraber uluslararası proje çalışmalarına katılmaları teşvik edilir. Bu amaçla yapılan projelerde araştırmaların okulumuz laboratuvar şartlarında gerçekleştirilecek nitelikte olmasına özellikle dikkat edilir.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)