Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Bugün Türkiye’nin en geniş kadrolu rehberlik birimine sahip okullardan birisi olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilere psikolojik destek hizmeti sunmaya başlamıştır.  Bu öncülük sonraki yıllarda okul içinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etmiştir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, çocuğun okul yaşamına başlaması ile birlikte, psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla ilköğretim okulunda çalışmalarını sürdürür.

Öğrencinin kendisini tanımasını, çevresiyle güvenli, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet verir. Çalışmaları öğrenci merkezli olup aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.

Öğrencileri hem sınıf ortamında hem de doğal ortamda davranışsal açıdan gözlemlemek için derslere girerek farkındalık sağlayıcı sınıf içi etkinlikler yapar. Ayrıca eğitim yılı başında belirlenen ders saatlerinde öğrencileri sınıfça oyun odasına alarak iletişim ve arkadaş ilişkileri anlamında değerlendirir, gözlemler.

Öğrencilerimizle;

 1. Akademik başarı/ öğrenmeye ilişkin sorunlar
 2. Sosyal uyum
 3. Anne-baba-çocuk iletişimi
 4. Olumlu davranışlar geliştirme
 5. Sınav kaygısı ile baş etme
 6. Öfke kontrolü/ çatışma çözme becerileri
 7. Psikolojik sorunlar
 8. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) süreci

gibi konularda BİREYSEL REHBERLİK çalışmalarını sürdürür.

 • Sosyal beceri geliştirme
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Cinsel eğitim
 • Verimli çalışma yöntemleri
 • Etkili İletişim
 • Akademik başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme

gibi konularda süreli GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI yapar.

Velilerimizle;

 • Bireysel görüşmeler
 • Veli Destek Grupları
 • Eğitici Seminerler / Konferanslar

yolu ile ve

 • Çocuklar Neden Sınırlara İhtiyaç Duyarlar, Nasıl Öğreniyoruz? Eşler arası iletişim, Baba olmak, Kimler "Hayır" diyemez?

gibi konularda BÜLTENLER hazırlayarak velilerimizi yönlendirir.

Öğretmenlerimizle;

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Eğitici seminerler
 • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz

http://rehberlik.terakki.org.tr/

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım