Kütüphanemizde 21. Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl Becerilerini Kazandıran ve Yaşatan Kütüphane Örneği

Terakki Vakfı Okulları kütüphanelerinde disiplinler arası işbirliği kapsamında PYP temalarını, profillerini ve tutumlarını destekleyici kaynak sağlayarak, bilgi okuryazarlığı dersleri, PYP etkinlik çalışmaları yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek, akademik dürüstlüğün önemini kavramış, yaşam boyu öğrenmeyi bilen bireyler olarak yetişmesine, sosyal ve kültürel yönde gelişmesine katkı sağlamak. Bu dersler ve etkinliklerle öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip, barış dolu bir dünya yaratma bilinciyle, kültürel kimliklerini koruyarak dünya insanı olmalarını hedefliyoruz.

Neden 21. Yüzyıl Becerileri?

Hayatımızın her alanında çok hızlı değişimlerin olduğu 21. yüzyıl dönemini yaşamaktayız. Bu değişimin daha çok teknoloji ve bilgi alanında olduğunu görüyoruz. Teknoloji yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği gibi, coğrafi sınırları kaldırarak, küresel bir rekabet ortamı yaratmış, hızlı bilgi artışını sağlayarak, bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırdı.

Bu gelişmelerin olduğu bir ortamda dünyaya gelen ve bu teknolojiyle iç içe büyüyen, dijital dili ana dili haline getiren bir kuşak yetişmekte ve bu kuşağın kendinden önceki kuşaklara göre bilişsel, sosyal, kültürel ve eğitim alanında farklılıklar gösterdiğini görüyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu ‘Geleceğin Meslekleri’ adlı raporunda dördüncü endüstri devrimi nedeniyle geleceğin mesleklerinin bugünün mesleklerine göre ciddi farklılıklar göstereceğini açıkladı (Ocak 2016). Yine bu rapor 2016’da ilkokula başlayan çocukların % 65’inin şu anda henüz var olmayan mesleklerde çalışıyor olacaklarını bildiriyor.

Dördüncü endüstri devriminin sağlıktan ulaşıma pek çok konuda hayatımızda önemli değişikler yapması öngörülüyor. Artık biyoteknoloji, yapay zeka, genetik, uzaktan erişimli kontrollü cihazlar, üç boyutlu yazıcılar gündemde ve dünya bu sistemlerle dönmeye başladı. Bu gelişmelerle birlikte uzun vadeli olarak eğitim sistemlerinin de dünyadaki bu değişime ayak uydurması gerekiyor. 21. Yüzyılın hızlı değişen ortamına daha iyi uyum sağlayacak beceri ve yeterliklerle donatılmış, kendi çağlarının problemlerini çözebilecek bilişimsel düşünceye sahip, hayat boyu öğrenmeyi sürdürebilme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek için geleneksel eğitim anlayışında değişime ihtiyaç duyuldu. Tek bir öğrenme modeli yerine çoklu öğrenme modelleri, programları konusunda çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır;

 • “MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili” isimli çalışma
 • Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
 • ABD’ de 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı Girişimi/P21 Partnershipfor 21 Century
 • Avrupa’da “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” ortak komisyonu
 • OECD Eğitim Araştırmaları ve Yenilik Merkezi

Bu çalışmalar sonucu bireylerin ve toplumların 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için gerekli beceriler belirleniyor. Bu beceriler;

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

 • Yaratıcılık ve Yenilik 
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 
 • İletişim ve İşbirliği 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

 • Bilgi Konusunda Okur-Yazarlık 
 • Medya Konusunda Okur-Yazarlık 
 • BİT (Bilgi, İletişim, Teknoloji) Konusunda Okur-Yazarlık 

Yaşam ve Meslek Becerileri 

 • Girişimcilik ve Özyönelim
 • Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler 
 • Esneklik ve Uyum
 • Liderlik
 • Üretkenlik ve Sorumluluk

Türkiye’de ve dünyada hızla artan farklı öğrenme model ve programların başında IB programları geliyor. IB programlarının amacı, ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, uluslararası zihniyeti olan bireyler yetiştirmektir. Bu amaç; PYP öğrenen profil, beceri ve tutumları ile hayata geçirilir. PYP öğrenen profil, tutum ve becerileri ile 21. yüzyıl becerilerine baktığımızda birbiriyle örtüştüğünü görebiliriz.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım