Projeler

Öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerimiz ile öğrencilerimizin çevre, sağlık, eğitim gibi konularda toplumsal duyarlılıklarının artırılması hedeflenir.Yaşayan Değerler Eğitimi

2008-2009 öğretim yılından bu yana okulumuzda "Yaşayan Değerler" projesi uygulanır. Öğretmenler ve velilerin desteğiyle İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme-PYP)’ye uyarlanarak sürdürülen ve öğrencilerimizde olumlu davranışlar oluşturmak ve pekiştirmek amaçlı projede, öğrencilerin saygı, hoşgörü, doğruluk, değer bilme, bağlılık, güven, işbirliği, yaratıcılık, merak, şevk ve empati tutumlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.

Her sınıf seviyesinde öğrencilerimiz ile gerçekleştirilen sorumluluk projesi konuları belirlenmiştir. Öğrencilerimiz yıl boyunca aşağıdaki konularla ilgili olarak üniteleri içerisinde çalışmalar yapmakta ve hazırladıkları ürünleri sergilemektedir.

1. Sınıflar Vücuduma Karşı Sorumluluklarım-Eşyalarıma Karşı Sorumluluklarım

2. Sınıflar Kendime Karşı Sorumluluklarım - Okul Çalışanlarına Karşı Sorumluluklarım

3. Sınıflar Kendimi Yönetiyorum

4. Sınıflar Çevreye Karşı Sorumluluklarım

Sorumluluk Projelerimiz / Terakki'nin Yeşil Yüzü Projesi

Eko-Okul Projesi

Okulumuzda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı işbirliği ile uygulanan Eko-Okul projesi, uluslararası bir proje olup, çevreyi korumak adına yapılan kapsamlı bir okul aktivitesidir.

Program, çevreye ilişkin konuları okuldaki müfredat programına, programdan da günlük yaşama aktarır ve bu konuda yol gösterici bir özellik taşır. Terakki'nin yeşil yüzü, her sınıf düzeyinde planlanmış Eko-Okul etkinlikleriyle büyümeye devam devam eder.

Okulumuzun bahçesinin ve binalarının sahip olduğu fiziksel koşulların da verdiği olanaklar doğrultusunda çevre bilincini, eğitimin bir parçası olarak düşünerek geliştirmek ve bu bilince sahip bireyler yetiştirmek temel hedeftir.

Bu proje çerçevesinde tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerimize derslerde, sorumluluk projelerinde, etkinlikler ve kulüp çalışmalarında, yaş gruplarıyla ilişkilendirilerek geri dönüşüm, atıklar, çevre sorunları, soyu tükenen hayvanlar, küresel ısınma, çevre, hava ve su kirliliği vb. konularında bilgi aktarımı sağlanarak, öğrendiklerini günlük yaşantılarına entegre etmeleri sağlanır.

Plastik Kapak Toplama Kampanyası

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin öğrencilerimizle birlikte 2010-2011 öğretim yılında başlattığı plastik kapak toplama kampanyası bu öğretim yılında da anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise sınıflarımızla devam etmektedir. Toplanan kapaklar sene sonunda satılarak elde edilen gelir ile çevre ilçelerden ihtiyacı olan okullara spor malzeme yardımı yapılmaktadır.

Elektronik Atık Geri Dönüşüm Projesi

Okulumuzda "Geri Dönüşüm" bilinci oluşturmak amacıyla başlattığımız "Elektronik Atık Geri Dönüşüm Projesi" iki yıldan beri devam etmektedir. Öğrencilerimizin getirdiği elektronik atıklar özel kutularda toplanmaktadır. Toplanan atıklar geri dönüşümlerinin sağlanması amacıyla Exitcom firmasına teslim edilmektedir.

Dostlarımız Projesi

"Dostlarımız" projesiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, birçok farklı sanatsal ve sosyal etkinlikle kutlanmaktadır.

Çocuk Hakları Programı

Okulumuzda, çocuk haklarını gözeten bir yaşam kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, Şubat 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'yle Çocuk Hakları Projesi başlatılmıştır. Projede 1-8. sınıf öğrencilerimizin haklarına ilişkin farkındalık ve donanımlarını artırmak, gündelik hayatta haklarını korumaya ilişkin becerilerini güçlendirmek amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında "Haklar Sahnesi" isminde sosyal etkinlik kulübü açılmıştır. Kulüp çalışmalarında ayrımcılık yapmamak, akran zorbalığı ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genel çocuk hakları konularında eğitici etkinlikler yapılmaktadır.

Kulüp çalışmaları dışında tüm öğrencilerimizde bu konularla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Festivali gibi özel günlerde ve dönem boyunca belirlenen farklı zamanlarda çeşitli yaygınlaştırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Projenin başladığı yıldan beri her yıl haziran ayının ilk haftası Çocuk Hakları Şenlik Haftası olarak kutlanmakta, Haklar Sahnesi öğrencileri yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunmaktadır. Proje çalışmaları her yıl daha da güçlenerek ve yenilenerek devam etmektedir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım