IBPYP’de Öne Çıkan Beceri ve Özellikler

Terakki Vakfı Okulları öğrenme topluluğu olarak bizler, çocukları bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan desteklemek için maksimum itina ve özen gösteririz. Bu yaş döneminde oyun, araştırma-sorgulama için büyük önem taşıdığından, oyunlar aracılığıyla anaokulu öğrencilerimize öğrenme yaklaşımları geliştirerek beceri gelişimlerini en üst düzeye çıkarırız. Bu becerileri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Algısal ve bilişsel beceriler; dinleme, hatırlama, düşünme, çözümleme, kuram geliştirme, dikkat ve çalışma belleği kontrolü
 • Temsil becerileri; anlamı oluşturmak ve temsil etmek için sözel ve yazılı dil, çizim ve matematiksel simgeler gibi simge sistemleri kullanmak
 • İlişkisel beceriler; akranlarla oyun oynama, paylaşma ve sırayla bir şeyler yapma, başkalarına saygı duyma

Anaokulu müfredatımız öğrencilerimize öz-düzenlemeye sahip öğrenenler olabilmeleri için özgün fırsatlar sunar. Disiplinlerüstü temalar, öğrencilerin kendileriyle ve etraflarındaki dünyayla ilgili giderek daha da karmaşık olan fikirleri öğrenmelerinde onlara özgün bağlamlar sunar. “Kim olduğumuz” ile ilgili ana fikirler, küçük yaştaki çocukların kimlik, ilişkiler, esenlik ve bir topluluğun parçası olma ile ilgili kavramları anlamalarında onlara yardımcı olur. “Kendimizi ifade etme yollarımız”, keşfetme, yaratıcılık, duygu ve düşüncelerin ifadesiyle bağlantılıdır.

Öğrenme ve öğretim süreçleri, öğrencilerin bireysel ve yeni beliren gelişim yollarını desteklemek üzere şekillendirilmiştir. Öğretmenler öğrenmeyi şu şekilde destekler:

 • oyun için kesintisiz zaman dilimleri planlayarak
 • öğrenciler ve aileleriyle güçlü ilişkiler oluşturarak
 • oyun için duyarlı uzamlar yaratarak ve bunu sürdürerek
 • sembolik araştırma ve kendini ifade için bir çok fırsat sunarak.

Öyküler, dili kavrama ve okur yazarlığın temellerinin geliştirilmesi için özel fırsatlar sunar. Küçük yaştaki öğrenciler karakterlerin rollerine bürünüp öykünün öğeleriyle oynadıklarında, kavrama ve eleştirel düşünme becerileri artar. Hareketlerin eşlik ettiği şarkılar ve tekerlemeler, sesbirimsel ve yazıbilimsel farkındalık ve hafızayı güçlendirmenin yanı sıra kavramların, tümce yapılarının ve kelime dağarcığının gelişimini destekler. Küçük yaştaki öğrenciler seslerin, insan seslerinin ve komik gürültülerin olduğu oyunlardan hoşlanırlar; aynı zamanda birbirini tekrarlayan örüntüler ve kelime bulmaca, sorular sorma, kelime, rakam ve harf listelerini yineleme gibi dilbilgisel yapılarla oynarlar.

Anaokulu öğrencilerimizin akademik, bilişsel, duygusal, sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda da bütünsel gelişimi bizim için çok önemlidir. Öğretmenlerimizin planlarında yer alan öyküler, oyunlar, bilmeceler,videolar, dijital uygulamaların amacı öğrencilerimizin gerçek hayat ile bağlantılı öğrenme deneyimlerini dil, matematik, sosyal, fen bilgisi dersleri kapsamında arttırarak, yaşam becerilerini ve bireysel gelişimlerini desteklemektir. Yaratıcı drama, görsel sanatlar, müzik derslerinde yapılan her etkinlik sayesinde öğrencilerimiz sanatı tanır ve sanat yoluyla öğrenirler. Beden eğitimi derslerinde yapılan sabah jimnastikleri, hareket içeren kompozisyonlar, çocuklarımızı hem fiziksel olarak destekler, hem de aktif yaşamın bir parçası olma ve birbirleri ile etkileşimde olma fırsatı verir.

Anaokulu döneminde yaşanan tüm öğrenme deneyimlerinin, çocukların hayatları boyunca öğreneceği her şeyin ilk temelini oluşturduğu ilkesinden hareketle, değişebilen yeni normalller ve şartlara hızlıca adapte olarak, bizler 21. Yüzyılın bilinmeyen dünyasına her yönden hazır, birden çok dilde kendini ifade edebilen, yaşam ve öz-düzenleme becerilerine sahip öz-güvenli  bireyler yetiştiriyoruz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)