Bilişim Teknolojileri

Öğrencilerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, teknolojik gelişmelerin birey ve toplumlara etkilerini sorgulayabilmeleri, çağı yakından takip edebilmeleri, günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve projeler geliştirmeleri amaçlanır.

Hedeflerimiz

 • Sistemli düşünme ve üretmeye yönelik çalışmalar yaparak, öğrencilerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini yaşayarak öğrenmeleri, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin yaşamımızı ne kadar kolaylaştırdığını kavramaları,
 • Yerel ve küresel düzeyde bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri sosyal ve etik bağlamda değerlendirmeleri,
 • Bilişim teknolojileri alanındaki bilgilerini günlük hayatta karşılaştıkları senaryolar üzerinde uygulamaları,
 • Derslerinde de yardımcı olacak programları tanırken, aynı zamanda geçerli program uygulamalarını öğrenerek üretkenliklerini artırmaları,
 • Karşılaştıkları problemlere bilişim teknolojilerini araçlarını kullanarak çözümler üretmeleri ve bu çözümlerin sonuçlarını değerlendirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin; 

 • Ödevlerini hazırlayabilen, yazışmalar yapabilecek düzeyde bir kelime işlemci programını kullanabilen,
 • Hazırladığı projeleri etkili bir şekilde sunabilecek düzeyde bir sunum programını kullanabilen,
 • İnterneti hayatının her alanında, her yönüyle bilgi okuryazarı olabilecek bir şekilde kullanabilen,
 • İyi bir dijital vatandaş olarak İnternet aracılığıyla eriştiği bilginin doğruluğunu ve kaynağını sorgulayabilen,
 • Multimedya ve Web sayfası tasarımı ile bağlantı kurabilecek düzeyde grafik işleme ve düzenleme Web 2.0 araçlarını kullanabilen,
 • Hayatının her alanında tablolama, hesaplama ve sonuçlarını grafiksel olarak ifade edebilecek düzeyde bir tablolama programını kullanabilen,
 • Günlük yaşantısında bültenler, broşürler, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, etiketler ile ilgili tasarımları hazırlayabilecek düzeyde bir tasarım aracını kullanabilen,
 • Üç boyutlu ürünler tasarlayıp baskısını alabilen,
 • Diğer derslerle bağlantılı olarak bilişim teknolojileri becerilerini kullanarak çeşitli projeler yapabilen,
 • Çektiği videoları kesip düzenleyerek montajlayabilen,
 • Bir problemin çözüm aşamalarını sıralı bir şekilde yazarak algoritma oluşturabilen; gelişmiş programlar yazabilen,
 • Çeşitli elektronik devre elemanları ve sensörler ile projeler hazırlayabilen,
 • Mobil tasarım araçlarını kullanarak kendi mobil uygulamasını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip kişiler olarak yetişmesi sağlanır.

Öğretim Uygulamalarımız

Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için;

 • Projeler üzerinden öğrenmek,
 • Yaparak öğrenmek,
 • Akran aracılığıyla öğrenmek,
 • Oyunla öğrenmek,
 • Keşfederek öğrenmek,
 • Olumlu davranışları pekiştirmek,
 • Etkinlik üzerinden öğrenmek,
 • Ürünle motive etmek,
 • Yapılanları sergilemek ve ödüllendirmek gibi yöntemler uygulanır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)