Biyoloji eğitimi ile öğrencilere analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Hedeflerimiz

Çağdaş dünyanın ileri teknolojisini ve bilgi birikimini yakalayan, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, laik ve katılımcı, öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenli, sorumluluk sahibi, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden ve savunan, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız

 • Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.
 • Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
 • Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler, interaktif sunumlar, web2.0 teknoloji araçları desteği ile pekiştirilir.
 • Eğitim Teknolojileri Birimi ile yapılan ortak çalışmalarla, biyolojideki son gelişmeler bilgisayar ortamında öğrencilere aktarılır.
 • Öğretim Programlarına uygun olarak, üniversitelerden davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle, öğrencilerimiz güncel konular hakkında bilgilendirilir.
 • Biyoloji Bölümü, MEB’in öngördüğü öğretim programıyla birlikte üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarını da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için çalışmalar yoğun yaprak testlerle desteklenir. Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ilgili yaprak testlerini test odalarından kendileri seçerler.
 • Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri bireysel veya grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen etütlerle giderilir.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmaları sürdürürler. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler her yılsonunda okulda sergilenir ve yarışmalara katılır.

Biyoloji Kulübünde, biyolojiye ilgi duyan öğrencilerle bilim ve bilimdeki gelişmeler paylaşılır. Teorik ve deneysel çalışmalar yapılır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)