Ortak ilke ve hedef doğrultusunda bir araya gelmiş, yenilikçi, karşılıklı sevgi ve saygıya inanan, insani değerleri ön planda tutan akademik kadroya sahip Fizik Bölümümüz, Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Hedeflerimiz

Bu amaçtan hareketle lise 9, 10, 11, 12. sınıflarda okutulan Fizik dersleri, öğrencilerimizin ilgi ve merakını artıran, onlarda öğrenme heyecanı yaratan ve yaşadıkları süreçte bu heyecanı duymalarını sağlayan anlayışla işlenir. Öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkanlardan da yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek, sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamak temel hedefimizdir.

Öğretim Uygulamalarımız

Fizik eğitimi alan öğrencilerimiz, öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimiyle farklı olduğunu hisseden bireyler olurlar.

Fizik eğitimi, onlara düşünerek konuşmayı, amacını doğru ifade etmeyi, doğru ve hızlı karar vermeyi ve çevresindeki olayları gözlemlemeyi öğretir.

 • Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.
 • Okul çıkışlarında, hem ara hem de son sınıflara etütler yapılır.
 • Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
 • Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, saydamlar, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.
 • Fizik Bölümü, MEB’in öngördüğü müfredat programıyla birlikte üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmaları da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için öğrenciler yoğun yaprak testlerle desteklenir. Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ilgili yaprak testleri test odalarından kendileri seçerler.
 • Fizik bölümü okul çıkışı okulda kalan öğrencilerle her akşam üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışma yapar.
 • Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri giderilir.
 • Fizik ve Mekatronik Kulübü’nün programı, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler her yıl sonunda okulda sergilenmektedir ve yarışmalara katılmaktadır.
 • Fizik ve Mekatronik Kulübü her yıl TÜBİTAK, Robot Tasarım ve uluslararası bir çok proje yarışmalarına katılmaktadır. Okulumuz uzun yıllardır proje yarışmalarında Fizikte üst üste dereceler kazanmıştır ve diğer özel okullar arasında ön plana çıkmıştır.
 • Fizik Bölüm laboratuvarı ve Mekatronik Atölyesi öğrencilerimiz için akademik uyarıcı ve destek sağlayıcı bir ortam olarak kullanılmaktadır.
 • Fizik Bölümü öğretmenleri proje koordinatörünün yürüttüğü projelere yoğun destek verirler. (SHELL ECO Marathon, First Lego League gibi)
 • Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler ve seminerler düzenlenmektedir.(CERN, Bilim Müzeleri gibi).

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)