Kimya Bölümümüz, Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, etkinlikler ve teknolojik altyapımızla geliştirirken sadece kimya alanında değil, her alanda kendilerinde fark yaratacakları yüksek kaliteli bir eğitim sunar.

Hedeflerimiz

Bu eğitimi verebilmek için temel hedeflerimiz,

 • Öğrencilerimizin çocukluktan getirdikleri merak duygularını korumak,
 • Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek,
 • Teknolojik imkanları kullanarak öğretim yöntemlerimizi farklılaştırıp zenginleştirmek,
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yükseköğretime hazırlanmalarını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası projelere katılarak başarılar elde etmek.

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizdeki merakın korunması ve geliştirilmesi için Kimya derslerinde onları laboratuvar kullanımına teşvik ederiz. Öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde etmeleri amacıyla deney tasarımları yapabilmeleri ve uygulamaları için uygun çalışma yöntemlerini belirleriz. Kimya derslerinde her sınıf seviyesinde öğrencilerimizin deney çalışması yapması temel alınır. Güvenlik standartlarının tam sağlandığı laboratuvarımızda yapılan deney çalışmalarının raporlarını bilimsel ölçütlerde değerlendirip öğrencilerimize geri bildirim yaparız.

Derslerimizi laboratuvarlarda ve sınıflarda bilgisayar destekli işleriz. Konu ile yaşantı arasında bağlar kurarak ve bilgiyi öğrencilerimizin yapılandırdığı, yaparak yaşayarak öğrendikleri öğrenme ortamları hazırlarız. Aynı öğrencilerimizin kendi öğrenme hızlarında bireysel çalışmalar yapabilmelerini sağlamak için Google Classroom uygulaması ile farklılaştırılmış etkinlikler sunarız.

Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra konu kavrama sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleriyle değerlendiririz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirler ve bu eksikleri gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlarız.

Ders dışı zamanlarda, her sınıf seviyesinde yaptığımız etüt çalışmalarının yanı sıra üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve küçük gruplarla düzenli olarak çalışmalar yaparız. Lise 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalarını birebir takip ederiz. Değişen öğretim programlarını dikkatle değerlendirir ve buna göre üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarını şekillendiririz.

Öğrencilerimizin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaları için teşvik eder ve bilimsel çalışmalarında danışmanlık yaparak destekleriz.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)