Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi (KÖM)

Kriz; bir bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen, acil ilgi ve çözüm gerektiren, tolere edilemeyen, sıradışı, beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik olarak tanımlanabilir.

Kısaca kriz; insanların yaşam uyumlarını bozan olağanüstü durumlardır. Tüm doğal afetler, yangın, kayıplar, intihar vakaları, öğrencinin maruz kaldığı veya şahit olduğu şiddet durumları birer krizdir. Bir kriz durumunda kişi/kişiler, duruma bağlı olarak başa çıkma becerilerini yitirebilir; yoğun olumsuz duygular yaşayabilir.

Kuruluş

Ülkemizde yaşanan 1999 Marmara Depreminden sonra, “Travma Sonrası Psikolojik Destek Programları”na ihtiyaç hissedilmiş, “Psikososyal Okul Projesi” adı altında öğrencilerin okullarda travma sonrası yaşantılarına destek verecek projeler hayata geçirilmiştir. 2000’li yıllardan günümüze kadar okulda yaşanacak krizler ve travmatik etkileri için düzenli olarak planlamalar yapılmış ve ekipler oluşturulmuştur.

Bir okulda kriz yaşandığında öğrenciye, öğretmene, veliye, çalışan kişilere, oluşan paniğin önlenmesi için mevcut düzenin devam edeceği ve nedeni ne olursa olsun acil durumla başa çıkılabileceği mesajının verilmesi ve güven sunulabilmesi şarttır. Terakki Vakfı Okulları'nda da tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak, 2003- 2004 öğretim yılında Kriz Önleme Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi kurulmuştur. Ekip, çalışmalarını sistemli bir işleyişle yürütebilmesi amacıyla, YÖRET Vakfı Okul Acil Durum Destek Ekibi eğitimcilerinden 3 günlük bir eğitim, daha sonrasında da danışmanlık almıştır. Alınan eğitim kriz tanımı, kriz yönetimi, krize hazırlık ve planlama, stres yönetimi, intihar ve ölüm vakalarına yaklaşım, başa çıkma becerileri, sınıf ortamlarında yapılacak psikososyal destek çalışmalarını kapsamıştır.

2015-2016 öğretim yılına kadar Prof. Dr. Tarık Yılmaz’dan süpervizyon alınmıştır. 2015 -2016 öğretim yılı itibarıyla LEAP Çalışan Destek Programı ile anlaşma gerçekleşirilmiş, Prof. DR. Tarık Yılmaz ile süpervizyonlar LEAP anlaşması çerçevesinde devam etmektedir.

12 Kasım 2015 tarihinde Tepeören yerleşkemizde, 2 Aralık 2015 ve 16 Şubat 2106 tarihlerinde Levent Yerleşkemizde travma konusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 10 Aralık 2015 tarihinde de aynı eğitim yabancı öğretmenlerimize yönelik yapılmıştır. Tüm eğitimci ve çalışanlarından oluşan gönüllü grupların eğitim çalışmaları da devam etmektedir.

Amaç

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek ekibi, genel afet durumları ve travmatik yaşantılar düşünülerek kurulmuş bir psikolojik destek ekibidir. Bu ekip, kriz durumlarına psikolojik müdahale yapabilmek ve acil durumlarda etkili kararlar alabilmek için eğitim almıştır. Ekibin çalışmalarının üç amacı vardır:

 • Okulda kriz önleyici çalışmaları yapmak
 • Acil bir durum yaşandığında etkilerinin en aza indirilmesi için müdahale çalışmaları yapmak
 • Acil durum sonrası etkilenen kişilere destekleyici çalışmalar yaparak etkilenen kişilerin başa çıkma becerilerini güçlendirmek
Görev

Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek ekibi, Terakki Vakfı Okulları Vakıf temsilcisi, Anaokulu, İlkokul ve Lise okul idarecileri, sınıf ve branş öğretmenleri, sağlık ekibi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi temsilcilerinden oluşur. Her yıl başında okulumuzda önceki yıllarda yürütülen eğitimlerden geçmiş 21 kişiden oluşan bir KÖM Ekibi kurulmaktadır. Bu ekip, acil durumlarla ilgili kendi içinde işbölümü yaparak çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar arasında;

 • Okulda kriz önleyici eğitim ve seminer çalışmaları planlar ve uygular,
 • Kriz durumları ile ilgili alınması gereken kararların verilmesinde (alınacak kararın öğrenci- öğretmen-veli ve çalışanların psikolojisini nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurarak) Kriz Yönetim Ekibine önerilerde bulunur.
 • Kriz durumlarından etkilenen öğrenci, çalışan ve velilere psikolojik destek verir.
 • Okuldaki öğrencilere yaşanan krizle ilgili ilk bilginin hangi ortamda, hangi yöntemle aktarılacağını belirler, öğrencilere doğru bilgiler verir. Öğrencilerin duygularını ifade etmeleri için uygun ortamlar yaratır. Kriz sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirler ve baş etme yöntemleri konusunda yardımcı olacak teknikleri uygular.
 • Kurum içinde çalışanların ve öğretmenlerin, acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi için gerekli organizasyonları yapar.
 • Öğrencilerle birlikte öğretmen ve çalışanların da durumdan nasıl etkilendiklerini takip eder ve destek olur.
 • Her kriz durumunun dinamiklerine göre, veliler için hazırlanacak bilgilendirme yollarına karar verir, gereken organizasyonu yapar,
 • Öğrencilerin; güvenlikleri, sağlıkları, yemek ihtiyacı ve ulaşımları ile ilgili gereken tedbirlerin alınması için yıl başından planlamalarını yapar. Her kriz durumunun dinamikleri doğrultusunda ilgili birimlerin etkili hizmet vermesini sağlar.
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım