Öğrenme Geliştirme Merkezi (TÖGEM)

Öğrenme Geliştirme Merkezi, Terakki Vakfı Okulları’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda, okullarımızın eğitim anlayışına uygun olarak kalıcı öğrenmeleri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütür. 

Merkez, bu doğrultuda;
 • Öğrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi, öğrenme sonuçlarının değerlendirilip öğretim programlarının düzenlenmesi,
 • Ölçme-değerlendirme uygulamalarının planlanması, öneri ve projelerin hazırlanması, teknik analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Merkez çalışmalarını yürütürken;

 • "Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi" merkeze alarak "Öğretmeden-öğrenmeye" ilkesi ile hareket eder.
 • Öğrenme süreçlerinin planlanmasında, süreçlerle ilgili alternatifli eğitim durumlarının hazırlanmasında, öğretmenlere yardım ve rehberlik eder.
 • Öğretmenlerce hazırlanan eğitim durumları için gerekli öğrenme materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.
 • Bölüm/Zümre Başkanı ya da öğretmenlerle birlikte öğrenme materyali temini için saha araştırması yapar.
 • Mevcut öğrenme materyallerinin arşivlenmesini sağlar. Bu materyalleri öğretmenlerin kullanımı için hazır hale getirir.
 • Her türlü öğrenme materyalinin öğrenme sürecinde etkili bir şekilde kullanılması için okullara önerilerde bulunur.
 • Öğrenmelerin tanımlanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin hazırlanması, öğrenmelerin gerçekleşme durumunu ölçecek tüm ölçme araçlarının geliştirilmesinde öğretmenlere yardımcı olur.
 • Sınav ve soru hazırlama hizmeti verir. Bu sürecin yürütülmesinde bölümlere/zümrelere danışmanlık yapar.
 • Sınavların teknik analizlerini yapar, sonuçları konusunda Bölüm/Zümre Başkanlarını, öğretmenleri ve okul yönetimlerini bilgilendirir.
 • Soru Bankası çalışmalarını koordine eder ve bölümlere soru bankası çalışmalarında danışmanlık yapar.
 • Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini, öğretmenlerin uyguladığı tüm ölçmeleri ve geribildirimleri ilgili bölümlerle ve okul yönetimleriyle birlikte değerlendirir.
 • İlgili bölümlerle ve okul yönetimleriyle birlikte öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini, ölçme, sonuç ve geribildirimlerini değerlendirir.
 • Okulların, ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde görüş bildirir.
 • Her yarıyıl sonunda program değerlendirme çalışmalarını planlar ve sonuçlandırır.
 • Öğrenme tasarımı ve ölçme değerlendirme süreçlerinde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri takip eder; yeni yaklaşımları kuruma entegre eder.
 • Öğretmenler tarafından yıl içerisinde belirlenen eğitim faaliyetlerindeki ihtiyaçlara dönük seminer veya atölye çalışmaları düzenler.
SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım