Okulumuzda sosyal bilimler, geçmişi, günümüzü ve geleceği aydınlatması; olmuş ve olası problemlerin çözümüne yol göstermesi açısından görülür ve çalışmalar bu yönde planlanır.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin;

 • Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı temel almaları,
 • Demokratik değerleri yaşam tarzı olarak benimsemeleri,
 • Uluslar arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturarak dostluk ve barış duygularını geliştirmeleri ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri,
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba göstermeleri,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, kendini ifade edebilen, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara duyarlı olmaları,
 • Katılımın önemine inanarak, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürebilmeleri hedeflenir.

Öğretim Uygulamalarımız

Sosyal bilimler derslerinde;

 • Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme/öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliğe yer verilir.
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesi ön planda tutulur.
 • Öğrenme sürecinde deneyimlerin kullanılmasına ve çevreyle etkileşim kurulmasına olanak sağlanır.
 • Düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilir.
 • Algılamayı kolaylaştırmak, bilgilerin kalıcılığını sağlamak için dersler görselleştirilir.
 • Kültürel mirası tanımak ve sahip çıkılmasını sağlamak için müze eğitim çalışmaları yapılır, tarihi yerlere geziler düzenlenir.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)