Sosyal Bilimler

Okulumuzda Sosyal Bilimler geçmişi, günümüzü ve geleceği aydınlatması; olmuş ve olası problemlerin çözümüne yol göstermesi açısından görülür ve çalışmalar bu yönde planlanır.

Hedeflerimiz
 • Öğrencilerimizin bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı temel almaları,
 • Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmaları,
 • Demokratik yaşamın gereklerini yaşam tarzı olarak benimsemiş ve hayata geçirebilen, geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgileri günümüzdeki gelişmelere uygulayabilen, geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirebilen bireyler olmaları,
 • Uluslar ve milletler arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturarak dostluk ve barış duygularını geliştirmeleri ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri,
 • İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri; işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel, demokratik yurttaşlık değerlerini benimsemeleri; sivil topluma ve siyasî süreçlere katılım, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme konusunda harekete geçmeleri,
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba göstermeleri,
 • Haklarının farkında olan, kendini ifade edebilen, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara duyarlı, sorumluluk sahibi, bireyler olmaları,
 • Katılımın önemine inanarak, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürebilmeleridir.
Öğretim Uygulamalarımız

Bu amaçlar doğrultusunda;

 • Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri öğrencilerin algılamalarını kolaylaştırmak, bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görselleştirilmektedir. Bunun için bilgisayar programları yazılmakta, flash animasyon ile hazırlanmış haritalar, flash kart uygulaması ve çizgi roman kitapçığı kullanılmaktadır. Ayrıca bulmacalardan, resim, karikatür, fotoğraf ve filmlerden, tarihsel mekânlara internet yardımıyla yapılan sanal alan gezilerinden yararlanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin, sosyal bilimlerin terminolojisine sahip olabilmeleri için çeşitli bilgisayar programlarından yararlanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin işin içine girmesi ve sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi için drama tekniği kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin yurt ve dünya meselelerine duyarlılığını artırabilmek için yazılı ve görsel basını tanıyarak gündemi takip etmeleri sağlanmaktadır.
 • Okuma parçaları ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmesi sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin aralarındaki iletişimi artırmak ve ekip çalışmasını özendirmek amacıyla ödev ve projelerde gruplar halinde çalışmaları özendirilmekte, küçük alan çalışmaları yaptırılmaktadır.

Öğrencilerimizin kültürel mirasa sahip çıkmaları ancak kültürel mirası tanımaları ile mümkün olur anlayışı ile müze eğitimi çalışmaları yapılmakta, tarihi yerlere geziler düzenlenmektedir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım