Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Bugün Türkiye’nin en geniş kadrolu rehberlik birimine sahip okullardan birisi olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilere psikolojik destek hizmeti sunmaya başlamıştır.  Bu öncülük sonraki yıllarda okul içerisinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etmiştir.

Terakki Vakfı Okulları Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak;

 • Öğrencilerin; duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini izlemek ve desteklemek,
 • Kendini tanımasını, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamak,
 • Akademik gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmak,
 • Yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda doğru seçimler yapmaları konusunda öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimize yönelik;

 • Okula uyum süreci,
 • Duygusal ve sosyal sorun alanları
 • Ergenlik dönemi özellikleri, bu döneme ilişkin sorun alanları,
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Akademik başarı ve motivasyon
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Liseye hazırlık ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) süreci

gibi alanlarda çalışmalarını sürdürür.

Velilerimize yönelik;

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler veya yapılandırılmış grup çalışmaları,
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferans ve paneller

ile çalışmalarını sürdürür.

Öğretmenlerimize yönelik;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Eğitici seminerler
 • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım