Öğrencilerimiz IB Diploma Programından Mezun Oldu

2013 yılından itibaren Levent Yerleşkemizde ve 2018 yılından beri Tepeören Yerleşkemizde liselerimizde uygulanmakta olan Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Diploma Programımız kapsamında Kasım 2021’de gerçekleşen sınavlar sonucunda IB mezunlarımızı verdik. Coşkuyla gerçekleştirilen mezuniyet törenleri sonrasında IB öğrencilerimiz hem Anadolu Lisesi, hem de IB diplomalarını aldılar.

Kasım 2021 dönemi tüm IBDP öğrencilerimiz, diplomalarını almaya hak kazanarak % 100’lük bir başarı elde etti. Ayrıca bu yıl Dünya genelinde 45 tam puan alan 238 öğrenciden ikisi, Terakki öğrencisi. Yine dünya genelinde 44 puan alan 449 öğrenciden ikisi de Terakkili.

Levent Yerleşkemizde programı tamamlayan tüm öğrencilerimizin geneli, 37.03 gibi bir ortalamayla, Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise 36,37 ortalamayla Dünya ortalamasının çok üstünde. Öğrencilerimizin bir diğer önemli başarısı ise geleceklerini şekillendirecekleri üniversite yolunda hedefleri ve tercihleri doğrultusunda diledikleri adımları atabilmeleri.

Bu yıl IB Diploma Programı (IBDP) Kasım 2021 sınav dönemi kapsamında, Dünya genelinde 113 ülkeden 16.812 öğrenci, 2 yıllık bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra IB diplomasına hak kazanabilmek için yaklaşık 3 hafta süren bir sınav maratonuna katıldı. Bu zorlu süreçten ve uzun süren bir değerlendirme döneminden sonra tüm ülkelerden sınavlara katılan öğrencilerin % 87.39’unun diploma almaya hak kazandığı belirlendi. Ayrıca Dünya genelindeki tüm bu öğrenciler arasında sadece 238 öğrenci tam puan olan 45 ile mezun olma başarısını gösterdi.

Levent Yerleşkemizden IBDP öğrencilerimizin % 60’ı, Tepeören Yerleşkemizden IBDP öğrencilerimizin ise % 74’ü eğitimlerine yurtdışında devam etmeyi hedefleyerek başvurularını gerçekleştirmişlerdi. Yurtdışı başvurusu yapan tüm öğrencilerimiz birçok üniversiteden kabul aldılar, gidecekleri ülke/üniversite tercihlerini belirlediler ve bugünlerde son hazırlıklarını yapıyorlar. Bu öğrencilerimizin kabul aldığı üniversiteler arasında Tufts University, Eindhoven Technical University, Imperial College, Politecnico di Torino, Roma Sapienza, University of Padua, Royal Holloway, University of London, University of Amsterdam,  University of British Columbia, University of Edinburgh, Kings College, Leiden University, Pratt Institute, New York University, Syracuse University, Trinity College, Tillburg University,  University of Warwick gibi birçok önemli üniversiteyi sayabiliriz. Öğrencilerimizin tercih ettiği bölümler ise her birinin farklı ilgileri, becerileri doğrultusunda hukuktan yapay zeka mühendisliğine, medya-iletişimden siyaset bilimine, tıptan mimarlığa ve sanata kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. Ayrıca bazı öğrencilerimiz, üniversiteler tarafından verilen tam veya kısmi burslardan yararlanma imkânı da elde ettiler.

Levent Yerleşkemizden IBDP öğrencilerimizin % 40’ı, Tepeören Yerleşkemizden IBDP öğrencilerimizin ise % 26’sı eğitimlerine Türkiye’de devam etmeyi tercih ettiler. Kasım dönemi sınavlarından sonra yaklaşık 8 aylık bir sürede akademik olarak fazlasıyla hazır oldukları YKS sınavına yönelik olarak en fazla soru tipleri, test çözme gibi tekniklere odaklandılar ve artık heyecanla sonuçları bekliyorlar.

Biliyoruz ki akademik başarı sadece derslerde, proje çalışmalarında, sınavlarda alınan notlardan yüksek puanlardan ibaret değildir. Sanatı, sporu, müziği, değerleri, becerileri ve tüm öğrenilenleri yaşamda uygulamayı, kullanmayı da kapsar ve başarı tüm bunların bir bileşkesidir.

Diploma sürecinde edinilen deneyimler, bilişsel gelişim, yoğun çalışmalar,  yetiştirmeye çalışılan projeler, seçilen dersler kapsamında çekilen kısa filmler, açılan sergiler, yapılan özgün fen deneyleri, çözmeye çalışılan karmaşık matematik problemleri, dijital beceriler, çevre duyarlılığı sosyal sorumluluk bilinci, edinilen etik ilkeler, kurulan dostluklar ve okulumuzda konuk ettiğimiz bilim insanları ile sanatçılardan alınan ilhamla öğrencilerimiz, yaşama eksiksiz hazırlandılar. Kendi ayakları üzerinde duran, seçimlerini özgürce yapabilen ve dünyanın daha iyi bir yer olması için çaba harcayan bireyler oldular.

IB DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uluslararası geçerliliği olan yetkin, akılcı ve işlevsel bir eğitim programıdır.  İlk kez, 1968 yılında İsviçre´nin Cenevre kentinde kurulmuş olan Programın temel amacı eğitimlerini kendi ülkesi dışında başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları öğretim programının ortak ve uluslararası bir çerçeve kapsamında yürütülmesidir.

Bu Program 16-19 yaş arası öğrenciler için ilgi alanlarına göre tercihler yapabilecekleri ve üniversite öncesi için tasarlanmış iki yıllık bir program olup, bu programı seçerek tüm gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, iki yılın sonunda iç değerlendirmelerin yanı sıra dış değerlendirme olarak bitirme sınavlarını da başarıyla tamamladıkları takdirde uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar.

IB Diploma programının uluslararası kabul görmesinin en önemli nedenlerinden biri de ölçme değerlendirme sürecinde gösterilen titizlik. Sınav soruları kapalı mühürlü bir zarfla İngiltere’de bulunan IB merkez ofisinden gönderilmekte,  tüm ülkelerde sınavlar aynı günlerde uygulanmakta ve ilgili sınav zarfları sınav başlangıcında öğrencilerin yanında açılmaktadır.  Sınav tamamlanır tamamlanmaz ise cevap kâğıtlarının olduğu zarflar yine aynı şekilde kapatılarak uluslararası kurye ile İngiltere merkez ofise gönderilmektedir. Gönderilen cevap kâğıtları IB tarafından değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır.  Dolayısı ile sınav değerlendirmeleri tarafsız ve objektif bir biçimde gerçekleştirilmekte ve bu süreç programın uluslararası geçerliliğin ve güvenirliliğinin de en önemli unsurlarından biri olmaktadır.

IB DİPLOMA PROGRAMININ İÇERİĞİ NASILDIR?

IB diploma programı sadece İngilizce, Fransızca ve İspanyolca uygulanabilmektedir ancak Program kapsamında seçmeli olarak alınabilecek birçok yabancı dil dersi ve yerel müfredata uygun anadilde işlenebilecek dersler vardır.   Diploma Programın tüm içeriği 6 ana ders grubundan ve programın çekirdeğini oluşturan 3 temel çalışmadan oluşur.   6 ana ders grubunun her birinden okul tarafından sunulan derslerin arasından bir ders seçilmesi ve ayrıca çekirdekteki 3 çalışmanın tamamlanması gerekmektedir. Ana hatlarıyla özetlersek diplomaya hak kazanabilmek için 6 ders ve 3 çalışma,  2 yıllık bir program içinde tamamlanmak zorundadır.

Grup 1:  Dil A1 – Öğrencinin en başarılı olduğu dilde, genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyat çalışmaları yapılır.

Grup2:  Dil A2 – İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.

Grup 3: Bireyler ve Toplumlar -İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Dijital Toplum, Felsefe Psikoloji, Tarih

Grup 4: Doğa Bilimleri – Biyoloji, Kimya, Fizik

Grup 5: Matematik – iki farklı Matematik dersi (analiz ve yaklaşım dersi / uygulama ve yorumlama dersi MA/ iki farklı düzeyde verilir.   (İleri Düzey ve Standart Düzey).

Grup 6 : Sanat / Seçmeliler – Öğrenciler Film, Tiyatro, Dans , Görsel Sanatlar gibi bir ders seçebilecekleri gibi,  ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilirler veya okul müfredat programına göre özel onay almış farklı ders de seçebilirler.

 Extended Essay (EE) Bitirme Tezi

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve bir öğretmeninin danışmanlığında hazırlanan en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur

Theory Of Knowledge (TOK)  Bilgi Kuramı 

Bilgi Kuramı dersi IB programına özgü geliştirilmiştir.  Bilginin çeşitli biçimleri, bilginin kökeni, bilgiye erişme yolları ve geçerliği incelenir. Öğrencinin akademik yaşantısına çok büyük katkı sağlayan bu çalışma sonunda bir makale yazılmalıdır.

CAS  Creativity, Action, Service  (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet)

IB Diploma Programı, bireyi bir bütün olarak ele alır ve dolayısı ile bireysel gelişmeyi çok önemser. Bu kapsamda öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. Bu çalışma kapsamında Diploma Programı öğrencisi, hem yaratıcılığını geliştirmek, hem etkinlik gerçekleştirmek ve hem de içinde bulunduğu topluma yararlı bir birey olabilmek için çalışmalıdır.

TOK, CAS ve EE alanlarında gerekli çalışmanın yapılmaması durumunda, öğrenci değerlendirme puanı ne olursa olsun diploma almaya hak kazanamaz.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ

IB diplomasına sahip olan öğrenciler yurtdışında bu diploma ile kabul veren üniversiteler için minimum şartı yerine getirmiş olurlar. Ancak her üniversitenin ve bölümün farklı not ortalaması gereksinimleri olduğu için bunların üniversite bölüm bazında teyit edilmesi gerekir ancak Dünya sıralamasında ilk 50’de olan üniversiteler IB notu olarak minimum 38 istemektedir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)