Vakıf Bursları

Terakki Vakfı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklara ek olarak, öğrencilere "Başarı Bursu" verir.

Vakıf, her yıl vermekte olduğu bu karşılıksız bursların, başarılı öğrencilere ve ailelerine önemli bir destek sağlayacağına inanır. Terakki Vakfı tarafından verilecek karşılıksız burslar iki kategoride toplanır:

Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu (Levent ve Tepeören Yerleşkesi) DBS Başarı Bursu

Özel Şişli Terakki Ortaokulu'nda (Levent ve Tepeören Yerleşkesi) 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden, Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonuçlarına göre kendi sınıf düzeyinde ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için başarı bursu verilir. Düzey Belirleme Sınavı (DBS) yılda bir kez Haziran ayında uygulanır.

a. Özel Şişli Terakki Ortaokulu (Levent ve Tepeören Yerleşkesi) 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden DBS puanına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde 1. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir.

b. Özel Şişli Terakki Ortaokulu (Levent ve Tepeören Yerleşkesi) 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden DBS puanına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde 2. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.

c. Özel Şişli Terakki Ortaokulu (Levent ve Tepeören Yerleşkesi) 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden DBS puanına göre yapılan sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde 3. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi Başarı Bursu

A. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu / Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu bitiren ve Ortak Başarı Bursu Listesi’nde Bulunan Öğrencilere Verilen Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu / Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu başarıyla bitiren ve Ortak Başarı Bursu Listesinde bulunan ilk 20 öğrenciye liselerimizde eğitim bursu olarak verilmektedir.

Başarı Bursu almayı hak eden öğrencilerimizin burstan faydalanabilmeleri için yönetim tarafından belirtilen son kayıt tarihine kadar liselerimize kayıtlarını yaptırmış olmaları şarttır. Başarı Bursu Listesi’ne giren ilk 20 öğrenciden okul yönetimi tarafından belirtilen süre içinde okula kaydını yaptırmayan ya da burslu olarak kaydını yaptırdıktan sonra kaydını alan olursa, 20 kişilik kontenjan başarı bursu listesindeki ilk kırk öğrenci arasından puan üstünlüğüne göre sırayla tamamlanır. 20 kişilik kontenjan 40. sıradaki öğrenci ile tamamlanamadığı takdirde kalan burs kontenjanı, okulumuza başvuran öğrencilere Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre kullandırılabilir.

B. Merkezi Sınav Sonucu İle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine Başvuran Öğrencilere Verilen Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine başvuran öğrencilerden yönetimin belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup, Merkezi Sınav Puanına (MSP) göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 15 öğrenciye eğitim bursu olarak verilmektedir.

C. Merkezi Sınav Sonucu İle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesine Başvuran Öğrencilere Verilen Başarı Bursu:

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesine başvuran öğrencilerden yönetimin belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup, Merkezi Sınav Puanına (MSP) göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 15 öğrenciye eğitim bursu olarak verilmektedir.

D. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde Okuyacak Olan Öğrencilere Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre Verilen Bir Yıl Süreli Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı (MSP) üstünlüğüne göre kendi sınıf düzeyinde (8.sınıflar) ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için bir yıl süreyle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde aşağıda belirtilen oranlarda başarı bursu verilir.

   a) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 1. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir.
   b) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 2. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.
   c) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 3. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

E. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu bitiren ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesinde Okuyacak Olan Öğrencilere Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre Verilen Bir Yıl Süreli Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulunu bitiren öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı (MSP) üstünlüğüne göre kendi sınıf düzeyinde (8.sınıflar) ilk üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için bir yıl süreyle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesinde aşağıda belirtilen oranlarda başarı bursu verilir.

   a) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 1. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir.
   b) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 2. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.
   c) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde 3. olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.

Başarı burslarının hak edilmesi bursu veren Terakki Vakfı Lisesine belirtilen süre içinde kesin kayıt şartına bağlı olup, eğitim süresince devam edebilmesi için Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Anadolu Lisesi ve Terakki Vakfı Özel Şişli terakki Fen Lisesi Başarı Bursu Yönetmeliğinde belirtilen burs devam şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi Başarı Bursu

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesine başvuran öğrencilerden, yönetimin belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup, Merkezi Sınav Puanına (MSP) göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 10 öğrenciye eğitim bursu olarak verilmektedir.

Yüksek Öğrenim Başarı Bursu

Liselerimizden Mezun Olup AYT Sonucuyla Bir Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerimize Verilen Yükseköğrenim Bursu

a. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesinden mezun olan öğrencilerin mezun oldukları öğretim yılında hazırlanan ortak listede; üniversite giriş Alan Yeterlilik Sınavında (AYT);

     1. Y-AYT-SAY puanına göre en yüksek puanı alarak tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yükseköğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
     2. Y-AYT-EA puanına göre en yüksek puanı alarak tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yükseköğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
     3. Y-AYT-SÖZ puanına göre en yüksek puanı alarak tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yükseköğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,

b. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesinden mezun olan öğrencilerin mezun oldukları öğretim yılında hazırlanan listede; üniversite giriş Alan Yeterlilik Sınavında (AYT);

     4. Y-AYT-SAY puanına göre en yüksek puanı alarak tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yükseköğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,

c. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesinden mezun olan öğrencilerin mezun oldukları öğretim yılında hazırlanan ortak listede; üniversite giriş Alan Yeterlilik Sınavında (AYT);

     5. Y-YDT puanına göre en yüksek puanı alarak tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yükseköğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,

Yükseköğrenim Bursundan yararlanır.

Özel Şişli Terakki Lisesi, Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi ve Özel Şişli Terakki Fen Lisesi Başarı Bursu Yönetmeliği

Ortaokul Basarı Bursu Yönetmeliği

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım