Gençlerin kültürlü yetişmesi için, sadece örgün eğitim programlarındaki derslerin yeterli olmadığı bir gerçektir. Gösteri sanatlarının ise, insanın sosyal yaşamına pek çok katkı sağladığı ve kişilik oluşumunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.>>>

Haluk ARIĞ
Terakki Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Başarının ilk adımı, özgüvendir, birey özgüvenini ancak kendini ifade etme özgürlüğüyle sağlayabilir. Genelde sanat, özelde tiyatro; bireyin kendini ifade etmesinde en etkili araçtır.

Kısaca ifade edecek olursak diyebiliriz ki; SANAT ÖZGÜRLÜKTÜR. >>>


Orhan KURTULDU
Devlet Tiyatroları Oyuncusu
Terakki Vakfı Sanat Danışmanı