1877’den beri Terakki

Eğitim geçmişiyle ve değerleriyle, öğrencilerini yaşamları boyunca yükselmelerine yön veren ilkelerle eğitir.

Zorlu yolları kararlılıkla aşabilsin.

Çizdiği yolda ilerlesin istediler.

Özgüvenli gençler yetişiyor.

Terakkili açık fikirlidir.

Terakkililer, geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlanırken o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileriyle yetişirler.

Kişilikli gençler yetişiyor.

“İnsan iyiyi, doğruyu ve güzeli aramalı.” dediler. Bunu yaşatan bir okul kültürü sağladılar.