Öğretmenimize Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü

Levent Yerleşkemizden İlkokul Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Osman Atılan, sergilediği yenilikçi öğretim performansıyla Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğinden (TÜBED) ‘Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında TÜBED’in bu yıl çevrim içi düzenlediği Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde takdim edildi.

Öğretmenimiz bu ödülü, 2019 – 2021 eğitim öğretim yıllarını kapsayan uygulamalarıyla aşağıdaki ölçütler doğrultusunda aldı:

 • Kullandığı dijital teknolojilerle uzaktan eğitim programları kapsamında yürüttüğü beden eğitimi derslerini zenginleştiren,
 • Senkron ve asenkron eğitim içerikleri kullanarak öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini artırmanın ötesinde öğrenci öğrenmesini bilişsel, duyuşsal ve sosyal olarak da destekleyen,
 • Öğrencilerine sürekli olarak kaliteli beden eğitimi uygulamaları sunan, onların sadece fiziksel olarak değil bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, bunun için beden eğitimine özgü öğretim modellerini kullanan,
 • Güncel ve gelişime açık bilgi, beceri ve ilgi düzeyindeki öğrencilere yönelik uyarlanmış ve farklılaştırılmış öğretim tasarımları sunarak öğrenmeyi zenginleştiren,
 • Alternatif ölçme değerlendirme uygulamalarıyla öğrencilerinin öğrenmelerini destekleyen, yenilikçi ve bütünleştirici öğrenme deneyimleri sunan,
 • Beden eğitimi ve spor okur-yazarlığı ve aktif yaşam biçimi konusunda, disiplinlerarası anlayışla kapsayıcı okul programları oluşturan ve uygulayan,
 • Beden eğitimi öğretim programlarını Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile bütünleştiren,
  Sadece kendi okulunda değil çevre okullardaki (ilçe, il ve ülke) beden eğitimi uygulamalarının olumlu yönde değişmesine etkide bulunan,
 • Beden eğitimi akademik ve mesleki gelişim programlarına ve etkinliklerine katılan ve aynı zamanda meslektaşlarıyla bilgi birikimini paylaşan,
 • Öğrencilerine yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılım konusunda sürekli motivasyon kaynağı olan.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)