Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1964 yılında başlayan çalışmalar ile Türkiye’de en köklü geçmişe ve en büyük ekibe sahip okullarından birisi olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sunmaya başladı. Bu öncülük sonraki yıllarda okul içerisinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etti.

 Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz;

 • Öğrencilerimizin; duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini izlemeyi ve desteklemeyi,
 • Kendini tanımasını, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamayı,
 • Akademik gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmayı,
 • Yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamayı ve bu doğrultuda doğru seçimler yapmaları konusunda öğrencilerimize farkındalık kazandırmayı amaçlar.

Öğrencilerimize yönelik;

 • Okula uyum süreci,
 • Duygusal ve sosyal sorun alanları
 • Ergenlik dönemi özellikleri, bu döneme ilişkin sorun alanları,
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Akademik başarı ve motivasyon
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Liseye hazırlık ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) süreci

gibi alanlarda çalışmalarını sürdürür.

Velilerimize yönelik;

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, velilerimizle işbirliği içinde çocukların gelişim sürecine eşlik edebilmek ve eğitimle, ruhsallıkla ilgili konularda ortak dil oluşturabilmeyi önemser. Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm konularda çeşitli çalışmalar gerçekleştirir:

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler veya yapılandırılmış grup çalışmaları
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferans ve paneller
 • Güncel konular hakkında bilgilendirme içeren veli bilgilendirme mektupları
 • Veliler için kaynakların yer aldığı mikro web sitesi.

Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, senede iki defa çıkardığı “Gelişim” dergisiyle; ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisine ışık tutacak, onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlayacakları bir kaynak oluşturmayı sürdürür. Bu dergide gündemdeki 16 konu yer alır; bu konulardan dördünü okul dışındaki önemli uzmanlarla hazırlar.

Buna ek olarak; “Gelişim” dergisinde yer alan yazılardan bölümler ve okul yaşam bilgilerine dair içerikler Açık Yol” Instagram hesabında paylaşılır.

https://www.instagram.com/acikyol1877/

Öğretmenlerimize yönelik;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Eğitici seminerler,
 • Akademik, davranışsal ve ruhsal açıdan öğrenci gelişiminin değerlendirildiği bireysel görüşmeleri düzenli aralıklarla gerçekleştirir ve işbirliği içinde çalışmalar sürdürür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)