Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1964 yılında başlayan çalışmalarla Türkiye’de en köklü geçmişe ve en büyük ekibe sahip okullarından birisi olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sunmaya başladı. Bu öncülük, sonraki yıllarda okul içerisinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etti.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, tüm çalışmalarında gelişimsel yaklaşımı benimser. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini takip ederek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlar. Bu amaca yönelik aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütür.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir işleve sahiptir.
Gelişim dönemleri içinde, en yoğun ve hızlı öğrenme çağının 0-7 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.

Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemlerinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, okul-aile-çocuk üçgeni içinde destekleyici şekilde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin en sağlıklı şekilde kurulması çok önemlidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak,

 • Çocukların okul uyumuna yardım
 • Bireysel farklılıkların takibi
 • Gelişimsel rehberlik hizmetleri
 • Aile danışmanlığı
 • Önleyici rehberlik hizmetleri

olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek, çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişmelerine yardımcı olur.

Velilerimizle;

İşbirliği içinde çocukların gelişim sürecine eşlik edebilmeyi ve eğitimle, ruhsallıkla ilgili konularda ortak dil oluşturabilmeyi önemser.  Çocukların gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm konularda çeşitli çalışmalar sürdürür:

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler veya yapılandırılmış grup çalışmaları
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferans ve paneller
 • Güncel konular hakkında bilgilendirme içeren veli bilgilendirme mektupları
 • Veliler için kaynakların yer aldığı mikro web sitesi

Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, senede iki defa çıkardığı “Gelişim” dergisiyle; ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisine ışık tutacak, onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlayacakları bir kaynak oluşturmayı sürdürür. Bu dergide gündemdeki 16 konu yer alır; bu konulardan dördünü okul dışındaki önemli uzmanlarla hazırlar.

Buna ek olarak; “Gelişim” dergisinde yer alan yazılardan bölümler ve okul yaşam bilgilerine dair içerikler Açık Yol” Instagram hesabında paylaşılır.

https://www.instagram.com/acikyol1877/

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz

http://rehberlik.terakki.org.tr/

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)