Yabancı dil müfredatımızda;

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenir.

Amaçlarımız

Terakki Vakfı Okullarında öğrencilerimizin Almanca, Fransızca ve İspanyolca dersleriyle;

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen,
 • Öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmaları hedeflenir.

Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkelerimiz

Yabancı dil ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanır.

Öğrencilerimiz, dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinaline benzer şekilde hazırlanır. (TV, radyo programları, dergiler, E-gazeteler gibi).

Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerimizin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda bir “araç” olarak kullanma olanağını bulur. Öğrencilerimizin dili deneme – yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Buna göre; dil, bir anlam açıklama dizgesidir. Dilin birincil işlemi etkileşim ve iletişimdir. Dilin birincil birimleri yalnızca dilbilgisel ve yapısal özellikleri değildir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçlanır.

Mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilerimize sunulur. Asıl amaç her zaman gerçek dil kullanımı olduğundan, öğretmen gerçek iletişime olanak tanıyacak durumlar yaratır ve öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir.

Öğrencilerimizin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturur.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılır. Hiç bir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılır.

Hedeflerimiz

Okulumuzun ortaokul 8. sınıfını bitiren bir öğrencimiz, sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında A2 düzeyinde ALMANCA/FRANSIZCA/İSPANYOLCA becerisine sahip olması hedeflenir. Buna göre:

Dinlediğini Anlama: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir.(Örneğin, en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

Okuduğunu Anlama: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasa da kısa sohbetlere katılabilir.

Sözlü Anlatım: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

Yazılı Anlatım: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektuplar yazabilir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)