Eğitim Öğretim Yaklaşımı

Fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardaki gelişim ve değişimlerin en hızlı yaşandığı dönem olan ilkokul yıllarında öğrencilerimize mutlu birer birey olabilmeleri için gereken koşullar sağlanır.

Öğrencilerimiz ilkokulda hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temelini oluşturur. Çocuk haklarını ve insan haklarını öğrenerek evrensel değerlere bağlı, ilkeli bireyler olma yolunda adımlar atar. Uluslararası, ulusal ve kurum içi projelere katılarak bilginin yalnızca tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olmayı da öğrenir. İlkokulda öğrencilerimiz sorgulamayı ve araştırmayı öğrenir. Öğrendiklerini uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyleri ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle işbirliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken öğrenmeyi de öğrenirler.

Öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretileceği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

“Üreterek öğrenme” yaklaşımı içerisinde; sadece proje değil, bilgi ve diğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması çok önemli yer tutar.

“Aktif öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde (ders ortamında) aktif olarak rol almaları hedeflenir çünkü biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırlarsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme fırsatları yakalarlar.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)