Velimiz ile İletişim

Öğretmen – Veli Görüşmeleri

Her eğitim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanarak, velilerimize genel veli toplantılarında bildirilir. Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda hareket etmeleri, öğretmenlerimizin eğitim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bireysel veli – öğretmen görüşmelerine önem verilmesi, çocuğumuzun yıl içindeki gelişiminin takip edilmesini, ortaya çıkabilecek bazı sorunların önceden belirlenmesini ve önlenmesine yardımcı olur. Mevcut sorunların tanımlanması ve çözümlenmesi sürecini de hızlandırır.

Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Psikolojik danışman, yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimlerini, sosyal uyum süreçleri tarafından değerlendirir. Randevu alınarak veya psikolojik danışmanın daveti ile görüşme yapılabilir.

Okul Yönetimi – Veli Görüşmeleri

Velilerimizin bilgilenme, sorularına cevap alabilme, düşünce, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri amacıyla, hafta içi her gün tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili yöneticiden randevu almaları, görüşmenin niteliğini yükseltecektir.

Gelişen, yenilenen ve öğrenen okul yaklaşımı içinde, okul ve velinin birbirini duyup anlamasını, doğru ihtiyaçların saptanıp, hedeflere eklenmesi açısından önemli ve değerli görüyor, soru, öneri düşünce ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Okul Yönetimi – Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimleri ve sosyal uyum süreçleri farklı birimler tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çocuklarımızın velilerine yönelik görüşme programları planlanır.

Çocuklarımızın çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul–aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme programları, çocuklarımızın eğitim hayatlarını kolaylaştırır.

Veli Toplantıları

Veli toplantıları, okul – aile işbirliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Bir öğretim yılı süresince, en az üç genel veli toplantısı düzenlenir. Öğretim yılı başında, gerçekleştirilen veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması, her ders düzeyinde, hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız ve uygulamalarımız ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir.

Yıl içerisinde yapılan diğer veli toplantıları bireysel veli-öğretmen görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilir. Veli toplantıları velilerimize yazılı olarak en az dört gün öncesinden hatırlatılır.

Bu toplantılara katılımınız, eğitim hedeflerimize ulaşmada bizler için çok önemlidir.

Veli Seminerleri

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek eğitim programları ve seminerler düzenlenir. Seminer tarihlerimiz ve konu başlıkları en az bir hafta öncesinden velilerimize iletilir.

Yazılı Duyurular

Okul yönetimi, yazılı duyuruları çocuklarımız aracılığıyla velilerimize iletir.

Velilerimizden, okuldan eve gönderilen her yazıyı dikkatle okumaları, gerekli durumlarda çocuklarımızla paylaşmaları beklenir. Okula geri dönüşü istenen yazıların, belirtilen tarihte okula geri gönderilmemesi, bu bilgilerin değerlendirmeye alınmasını engeller. Velilerimizin duyarlı yaklaşımları, bu engeli ortadan kaldıracaktır.

Duyuruları, çocuklarımızdan düzenli olarak alamayan velilerimizin, okul yönetimi ve grup öğretmeniyle iletişime geçerek, işbirliği yapmaları beklenir.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)