Müzik dersleriyle öğrencilerimizin:

 • Temel müzik bilgilerine sahip olmaları,
 • Sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları,
 • Müzik dinleme alışkanlığı kazanmaları; iyi bir müzik dinleyicisi olmaları,
 • Kendi düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan zevk almaları,
 • Müziği, yaşamlarının bir parçası olarak görmeleri ve çok yönlü bireyler olmaları hedeflenir.

Müzik dersi öğretim programı; “Dinleme-söyleme- çalma”, “Müziksel algı ve bilgilenme”, “Müzik kültürü” ve “Müzikte yaratıcılık” adı altında dört temel öğrenme alanı üzerine oturtulmuştur. Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilir, derslerde geleneksel ve çağdaş aktif öğrenme metotları kullanılır. Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılır. Hayat Bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır.

İlkokul 3. sınıflar düzeyinde yaptığımız çalışmalar genel müzik dersi; nota eğitimi, PYP ile ilişkilendirilmiş çalışmaların yanında oyun ve Orff Shulwerk yaklaşımıyla müzik eğitimi çalışmalarıyla desteklenir. Ayrıca tüm çalışmalarımız, ilkokul 4. sınıfta başlayacak olan branş çalışmalarına (Koro, Keman, Gitar, Blok Flüt, Orff Çalgıları) temel oluşturur.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)