Matematik dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve kullanabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler olmaları hedeflenir.

4. sınıf Matematik programı “sayılar ve işlemler”, “geometri”, “ölçme ve veri” (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

Etkinliklerde öğrencilerimizin;

 • Gerçek hayatla bağlantılı problemler çözmelerine ve üretmelerine,
 • Problemlerin çözümünde birden fazla çözüm yolu için çeşitli stratejiler geliştirmelerine,
 • Zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına,
 • Yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına,
 • Araştıran, sorgulayan, tartışan, düşüncesini savunan bireyler olmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Dönüşümlü düşünmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları sağlanır.

Matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan ve materyallerden faydalanılır.

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 5.sınıf ve 8.sınıf kontenjanlarımız doludur.
Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)