Ortaokul 5 – 8.sınıf düzeyindeki Türkçe dersi programımız; öğrencilerimizin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılır.

Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programında okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlar.

Program hazırlama aşamasında; MEB programının yanı sıra 21.yüzyıla özgü küresel sorunlarla yeniden şekillenen okuryazarlık becerileri (medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, elektronik okuryazarlık vb.), akademik dürüstlük ilkeleri, üst düzey bilişsel becerilerin gelişmesine katkı sağlayacak entelektüel beceriler, öğrencilerin gelişim özellikleri ve değerler eğitimi göz önünde bulundurulmuştur.

Hedeflerimiz

 • Öğrencilerimizin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerini,
 • Türkçeyi bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını,
 • Duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini,
 • Okuma alışkanlığını kazanmalarını,
 • Türk ve dünya kültürüne ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerini,
 • Farklı türlerde (roman, öykü, tiyatro, şiir vb.) metinleri okumalarını,
 • Farklı alanlarla ilgili metinleri (matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, plastik sanatlar, spor, müzik, teknoloji vb.) okumalarını,
 • Bir konudaki düşüncelerini, duygularını veya tezini sözlü/yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama, sorgulama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmelerini,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmelerini,
 • Okuduklarını/izlediklerini/dinlediklerini anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini,
 • Görsel okuma ve akıl yürütme becerilerini geliştirmelerini,
 • Yurt ve dünyadaki sorunlarla ilgili farkındalıklarının artmasını ve bu sorunlarla ilgili çözüm üretebilme becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

Terakki Vakfı Okullarında, öğrencilerimizin Türkçe alanındaki bu hedeflere ulaşabilmeleri için pek çok farklı etkinlik düzenlenir. 

Etkinliklerimiz:

 • “Kişisel Kütüphane” oluşturma çalışmaları
 • Nitelikli okuryazar olma çalışmaları
 • Yazarlarla söyleşiler/imza günleri
 • Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma etkinlikleri
 • Genel kültür yarışmaları
 • Öykü/şiir yarışmaları
 • Farklı türlerde yazma çalışmaları
 • Çocuklarla felsefe çalışmaları
 • Yaratıcı drama çalışmaları
 • Geziler
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)