Türkçe dersi; öğrencilerimizin yaşam boyu kullanabilecekleri becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini hedefler. Türkçe dersi;  öğrencilerimizin bireysel ve sosyal yönden kendilerini geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını, eleştirel düşünme, okuma ve yazma alanlarında yetkinleşmelerini sağlayacak etkinliklerle yapılandırılır.

Türkçe dersi programı; MEB programının yanı sıra 21.yüzyıl okuryazarlık becerileri (medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık vb.), akademik dürüstlük ilkeleri, entelektüel beceriler, öğrencilerin gelişim özellikleri ve değerler eğitimi göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Hedeflerimiz

 • Öğrencilerimizin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerini,
 • Türkçeyi bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını,
 • Duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini,
 • Okuma alışkanlığı kazanmalarını,
 • Türk ve dünya kültürüne ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerini,
 • Farklı türlerde (roman, öykü, tiyatro, şiir, bilgilendirici metinler vb.) metinleri okumalarını,
 • Duygu, düşünce veya tezlerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama, sorgulama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmelerini,
 • Okuduklarını, izlediklerini, dinlediklerini anlayarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirmelerini,
 • Görsel okuma ve akıl yürütme becerilerini geliştirmelerini,
 • Yurt ve dünyadaki sorunlarla ilgili farkındalıklarının artmasını ve bu sorunlarla ilgili çözüm üretebilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Etkinliklerimiz:

 • “Kişisel Kütüphane” Oluşturma Çalışmaları
 • Yazarlarla Söyleşi ve İmza Günleri
 • Kitap Söyleşileri ve Okuma Kulüpleri
 • Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Etkinlikleri
 • Öykü Seslendirme Çalışmaları
 • Genel Kültür Yarışmaları
 • Öykü/Şiir Yarışmaları
 • Farklı Türlerde Yazma Çalışmaları
 • Fanzin ve Blog Çalışmaları
 • Çocuklarla Felsefe Çalışmaları
 • Yaratıcı Drama Çalışmaları
 • Törenler ve Gösteriler
 • Geziler

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)