Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1964 yılında başlayan çalışmalarla Türkiye’de en köklü geçmişe ve en büyük ekibe sahip okullarından birisi olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sunmaya başladı. Bu öncülük sonraki yıllarda okul içinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etti.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, ilkokulda gelişimsel yaklaşımı benimser. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini takip ederek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlar. Bu amaca yönelik, öğrencinin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varabilmesi, etrafına uyum sağlayabilmesi, iç görü kazanabilmesi için aşağıdaki temalar üzerinde çalışmalar yürütür:

 • Çocuğun okul yaşamına başlamasıyla birlikte, psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla ilkokulda çalışmalarını sürdürür.
 • Öğrencinin kendini tanımasını, çevresiyle güvenli, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleriyle ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet verir. Çalışmaları öğrenci merkezli olup aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.

Öğrencilerimizi hem sınıf ortamında hem de doğal ortamda davranışsal açıdan gözlemlemek için derslere girerek farkındalık sağlayıcı sınıf içi etkinlikler yapar. Ayrıca, eğitim yılı başında belirlenen ders saatlerinde öğrencilerimizi sınıfça oyun odasına alarak iletişim ve arkadaş ilişkileri anlamında değerlendirir, gözlemler.

Öğrencilerimizle;

  1. Okula uyum süreci,
  2. Kendini tanıma,
  3. Gelişim süreçleri,
  4. Akademik başarı/öğrenmeye ilişkin sorunlar,
  5. Sosyal uyum,
  6. Sorumluluk,
  7. Anne-baba-çocuk iletişimi,
  8. Olumlu davranışlar geliştirme,
  9. Çatışma çözme becerileri,
  10. Duyguları tanıma ve uygun yolla ifade etme,
  11. Empati ve duyarlılık,
  12. Arkadaş ilişkileri,
  13. Akademik beceriler ve motivasyon,
  14. İlkokul 4. sınıfta sınav sürecini yönetme ve kaygıyla baş etme becerileri gibi konularda “Bireysel Rehberlik” çalışmaları sürdürür.
 • Sosyal beceri geliştirme,
 • Gelişim süreci hakkında bilgilendirme,
 • Verimli çalışma yöntemleri ve öz düzenleme,
 • Etkili iletişim gibi konularda süreli “Grup Rehberliği Çalışmaları” yapar.

Velilerimizle;

İşbirliği içinde çocukların gelişim sürecine eşlik edebilmeyi ve eğitimle, ruhsallıkla ilgili konularda ortak dil oluşturabilmeyi önemser.  Çocukların gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm konularda çeşitli çalışmalar sürdürür:

 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler veya yapılandırılmış grup çalışmaları
 • Yaş dönemi özelliklerine ve sorun alanlarına uygun olarak planlanmış veli seminerleri
 • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferans ve paneller
 • Güncel konular hakkında bilgilendirme içeren veli bilgilendirme mektupları
 • Veliler için kaynakların yer aldığı mikro web sitesi

Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, senede iki defa çıkardığı “Gelişim” dergisiyle; ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisine ışık tutacak, onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlayacakları bir kaynak oluşturmayı sürdürür. Bu dergide gündemdeki 16 konu yer alır; bu konulardan dördünü okul dışındaki önemli uzmanlarla hazırlar.

Buna ek olarak; “Gelişim” dergisinde yer alan yazılardan bölümler ve okul yaşam bilgilerine dair içerikler Açık Yol” Instagram hesabında paylaşılır.

https://www.instagram.com/acikyol1877/

Öğretmenlerimizle;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Eğitici seminerler,
 • Akademik, davranışsal ve ruhsal açıdan öğrencinin gelişiminin değerlendirildiği bireysel görüşmeler düzenli aralıklarla gerçekleştirir ve iş birliği içinde çalışmalar sürdürür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)