Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır. Yüksek öğretime temel olacak tüm matematik altyapısı oluşturulur. Her türlü eğitim teknolojisi ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde hedeflere uygun olarak kullanılır.

Hedeflerimiz

Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.

Öğretim Uygulamalarımız

Lisedeki matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler.

Matematik konuları yöntem zenginliği ile işlenirken, matematiksel düşünme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla tüm düzeylerde konular beklentilere temel teşkil edecek etkinliklerle işlenir.

Öğrencilerin matematik öğrenimlerindeki eksiklerini belirlemek için belirli aralıklarda, her sınıf düzeyinde izleme ve ünite değerlendirme sınavları uygulanmakta ve sınav sonuçlarına göre eksiği olan öğrencilere ek çalışmalar yapılmaktadır.

Lise öğrenimi süresince Geometri dersleri, aksiyomatik (ispat ve çizim yöntemleri), analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak, öğrencilerimizin görüş alanlarını ve görsel yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır.

Matematiğe karşı ilgili ve kendi analitik merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmalarına önem verilmekte ve öğretimin projelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öğrencilere matematik proje çalışmaları yaptırılmaktadır. Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda araştırma yapması teşvik edilirken, ilgili öğrenciler matematik kulübü etkinlikleri içerisinde matematik yarışmalarına yönlendirilerek planlı ve ekiple çalışma sorumluluğu kazandırılır.

Günümüzde teknoloji kullanımının vazgeçilmezliği düşünüldüğünde, Matematik bölümünde derslerin uygun konuları için teknolojik donanımlı dersliklerimizde bilgisayar yazılımları kullanılarak öğrencilerimizin teknolojiden yararlanmaları sağlanır.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanıp oluşturulan her gruba yönelik materyal desteği ile yapılır. Ayrıca, öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda her türlü bireysel destek sağlanır.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)