Öğrenme Geliştirme Merkezi (TÖGEM)

Öğrenme Geliştirme Merkezimiz, Terakki Vakfı Okullarının vizyon ve misyonu doğrultusunda, okullarımızın eğitim anlayışına uygun olarak kalıcı öğrenmeleri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütür.

Bu doğrultuda Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi;

 • Öğrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi, öğrenme sonuçlarının değerlendirilip öğretim programlarının düzenlenmesi,
 • Ölçme-değerlendirme uygulamalarının planlanması, öneri ve projelerin hazırlanması, teknik analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Çalışmalarını yürütürken;

 • “Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi” merkeze alarak “Öğretmeden-öğrenmeye” ilkesi ile hareket eder.
 • Öğrenme süreçlerinin planlanmasında, süreçlerle ilgili alternatifli eğitim durumlarının hazırlanmasında, öğretmenlere yardım ve rehberlik eder.
 • Öğretmenlerce hazırlanan eğitim durumları için gerekli öğrenme materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.
 • Bölüm/Zümre Başkanı ya da öğretmenlerle birlikte öğrenme materyali temini için saha araştırması yapar.
 • Mevcut öğrenme materyallerinin arşivlenmesini sağlar. Bu materyalleri öğretmenlerin kullanımı için hazır hale getirir.
 • Her türlü öğrenme materyalinin öğrenme sürecinde etkili bir şekilde kullanılması için okullara önerilerde bulunur.
 • Öğrenmelerin tanımlanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin hazırlanması, öğrenmelerin gerçekleşme durumunu ölçecek tüm ölçme araçlarının geliştirilmesinde öğretmenlere yardımcı olur.
 • Sınav ve soru hazırlama hizmeti verir. Bu sürecin yürütülmesinde bölümlere/zümrelere danışmanlık yapar.
 • Sınavların teknik analizlerini yapar, sonuçları konusunda Bölüm/Zümre Başkanlarını, öğretmenleri ve okul yönetimlerini bilgilendirir.
 • Soru Bankası çalışmalarını koordine eder ve bölümlere soru bankası çalışmalarında danışmanlık yapar.
 • Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini, öğretmenlerin uyguladığı tüm ölçmeleri ve geri bildirimleri ilgili bölümlerle ve okul yönetimleriyle birlikte değerlendirir.
 • İlgili bölümlerle ve okul yönetimleriyle birlikte öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini, ölçme, sonuç ve geri bildirimlerini değerlendirir.
 • Okulların, ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde görüş bildirir.
 • Her yarıyıl sonunda program değerlendirme çalışmalarını planlar ve sonuçlandırır.
 • Öğrenme tasarımı ve ölçme değerlendirme süreçlerinde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri takip eder; yeni yaklaşımları kuruma entegre eder.
 • Öğretmenler tarafından yıl içerisinde belirlenen eğitim faaliyetlerindeki ihtiyaçlara dönük seminer veya atölye çalışmaları düzenler.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)