Müzik dersleriyle öğrencilerimizin:

 • Temel müzik bilgilerine sahip olmaları,
 • Sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları,
 • Müzik dinleme alışkanlığı kazanmaları; iyi bir müzik dinleyicisi olmaları,
 • Kendi düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan zevk almaları,
 • Müziği, yaşamlarının bir parçası olarak görmeleri ve çok yönlü bireyler olmaları hedeflenir.

İlkokul 4. sınıf müzik dersi; diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Sosyal bilgiler ve Fen bilgisi derslerinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır. Öğrencilerimize yapacakları koro ve çalgı eğitimlerinin alt yapısını oluşturacak olan temel müzik bilgileri verilir ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak, iki şubeyi birleştirip beş alanda branş (Koro, Blok flüt, Glockenspiel, Keman, Gitar ) çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin seçtiği bir branş eğitimi doğrultusunda konserler ve etkinliklerde yer almaları ve işbirliği becerileri desteklenir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)