Velimiz ile İletişim

Öğretmen – Veli Görüşmeleri

Her eğitim ve öğretim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanarak, velilerimize genel veli toplantılarında bildirilir. Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda hareket etmeleri, öğretmenlerimizin eğitim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bireysel veli – öğretmen görüşmelerine önem verilmesi, çocuğumuzun yıl içindeki gelişiminin takip edilmesine, ortaya çıkabilecek bazı sorunların önceden belirlenmesine ve önlenmesine yardımcı olur.

Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Psikolojik danışman, yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimlerini, sosyal uyum süreçleri tarafından değerlendirir. Randevu alınarak veya psikolojik danışmanın daveti ile görüşme yapılabilir.

Okul Yönetimi – Veli Görüşmeleri

Velilerimizin bilgilenme, sorularına cevap alabilme, düşünce ve önerilerini yönetime iletebilmeleri amacıyla, okul saatleri içinde tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili yöneticiden randevu almaları görüşmenin niteliğini yükseltecektir.

Gelişen, yenilenen ve öğrenen okul yaklaşımı içinde, okul ve velinin birbirini duyup anlamasını, doğru ihtiyaçların saptanıp, hedeflere eklenmesi açısından önemli ve değerli görüyor, soru, düşünce ve önerilerinizi bekliyoruz.

Okul Yönetimi – Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimleri ve sosyal uyum süreçleri farklı birimler tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çocuklarımızın velilerine yönelik görüşme programları planlanır.

Çocuklarımızın çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul – aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme programları, çocuklarımızın eğitim ve öğrenme hayatlarını kolaylaştırır.

Veli Toplantıları

Veli toplantıları, okul – aile iş birliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Eğitim ve öğretim yılı başında gerçekleştirilen genel veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması, her ders düzeyindeki hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız ve uygulamalarımız ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir.

Yıl içerisinde yapılan diğer veli toplantıları bireysel veli-öğretmen görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilir. Bu toplantılara katılımınız, eğitim hedeflerimize ulaşmada bizler için çok önemlidir.

Veli Seminerleri

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek eğitim programları ve seminerler düzenlenir. Seminer tarihlerimiz ve konu başlıkları en az bir hafta öncesinden velilerimize iletilir.

Yazılı Duyurular

Okul yönetimi, yazılı duyuruları e-posta ve Google Classroom aracılığıyla velilerimize iletir.

Velilerimizden okuldan gönderilen her yazıyı dikkatle okumaları, gerekli durumlarda çocuklarımızla paylaşmaları beklenir. Okula geri dönüşü istenen yazıların belirtilen tarihte okula geri gönderilmemesi, bu bilgilerin değerlendirmeye alınmasını engeller. Velilerimizin duyarlı yaklaşımları bu engeli ortadan kaldıracaktır.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)