Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrencilerimizin:

  • Yerel ve küresel kültürleri tanıyan,
  • Çok kültürlülüğe saygılı ve duyarlı,
  • Uluslararası bilince ve bakış açısına sahip,
  • Olumlu tutumlar geliştiren,
  • Sorgulama, karar verme, sorun çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerine sahip bireyler olmaları hedeflenir.

Eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki gelişim ve değişimler takip edilir. Sosyal Bilgiler dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantısı sağlanarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Ünitelerin başlangıcında gönderilen bültenler aracılığı ile çalışmalarımız hakkında veli bilgilendirmeleri yapılır.

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 5.sınıf ve 8.sınıf kontenjanlarımız doludur.
Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)