Eğitim Anlayışı

Terakkili olmak; yaşam boyu ilham verecek bir eğitim almak, yaşama eksiksiz ve bir adım ileride hazırlanmaktır. Eğitim ve öğretim çalışmalarımız, bu anlayış doğrultusunda uzman eğitim kadromuzla Tepeören ve Levent yerleşkelerimizde “Tek Terakki. İki yerleşke.” prensibiyle gerçekleştirilir.

Okullarımızda öğrencilerimizin;

 • Yabancı dil becerisi kazanması,
 • Bir üst öğrenime akademik ve sosyal olarak eksiksiz hazırlanması,
 • Sanatsal, kültürel, sportif aktivitelerle yetkinlik kazanması,
 • Uluslararası açılımlarımızla dünya vatandaşlığına hazır olmaları öncelikli çalışmalarımızdandır.

Okullarımızda misyonumuz doğrultusunda; doğaya ve çevresine duyarlı, tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı, birey haklarının bilincinde olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, kendine güvenen, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen etik değerlere sahip, barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

Bugünün eğitim gerçeklerinden kopmayan ve geleceğin bilinmeyen dünyasına birey yetiştiren TERAKKİ, öğrenmenin her bir öğrencide ayrı ayrı gerçekleştiği gerçeğiyle kendi eğitim sistemini öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli yenileyerek geliştirir. Bu eğitim yaklaşımı ve programları her iki yerleşkemiz için bir ve bütündür.

Yalnızca sınav başarısına dönük bir eğitim anlayışı yerine, öğrencilerinde var olan yaratıcı düşünme, sorgulama, seçenek yaratma, çözüm bulma gibi bilişsel becerileri ortaya çıkaran özgün programlar ve etkinlikler uygular. Dünyadaki çeşitlilik ve farklılıkları anlayan, saygı duyan, empati kurabilen bireyler yetiştirir.

Onların özgüvenlerinin, hoşgörülerinin, estetik duyarlılığa sahip mizah anlayışlarının, sanata bakışlarının ve yeteneklerinin, bilime, topluma ve çevreye katkılarının gelişmesini sağlar. Bunu da yaparken, hem Sosyal Bilimler hem de Fen ve Matematik derslerinin kazanımlarına önem verir.

TERAKKİ’de öğrenciler, doku laboratuvarından bilimsel proje odalarına, felsefe sınıfından yarışma gruplarına kadar pek çok bilimsel ortam ve etkinliklerle buluşur. Atletizmden yüzmeye, yelkenden masa tenisine kadar pek çok spor dalıyla tanışır. Bunların yanı sıra, şiir, yaratıcı drama ve tiyatro çalışmalarıyla kendilerini ifade ederek akranlarıyla bir araya gelip performanslar sergilerler. Ayrıca farklı müzik aletleriyle ilgilenebilecekleri çeşitlilikte müzik atölyeleriyle, web tasarımından yazılım üretmeye kadar birçok bilgisayar ve teknoloji çalışmasıyla, çizgi film, stop motion animasyon çekiminden heykel ve seramik atölyelerine kadar çeşitli alanlardaki sosyal etkinliklerle öğrencilerini destekler ve böylece çok yönlü gelişmelerine katkı sağlar.

Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok okul, üniversite, akademik ve resmi kurumla işbirliği yapılmakta olup öğrencilerimiz ulusal, uluslararası ve kurum içi projelere katılarak bilginin yalnızca tüketicisi değil üreticisi de olurlar.

Avrupa Konseyi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR ) kapsamında Avrupa dil standartlarına uyumlu bir programla öğrencilere yabancı dil eğitimi verilmekte, öğrencilerimizin, öğrendikleri yabancı dillerdeki becerileri İngilizce için University of Cambridge ESOL, Fransızca DELF ve Almanca FIT ve İspanyolca DELE gibi uluslararası tanınırlığı olan sertifika sınavlarıyla ölçülmektedir. Öğrencilerimiz, ulusal  ve uluslararası sınavlarda, yüksek öğrenimde başarılı olmaları  daha da önemlisi gelecekte dünya vatandaşı olarak güçlü  iletişim becerilerine katkı  sağlayacak yabancı dil becerisi edinirler.

Terakki’de uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olan Uluslararası Bakolorya (International Baccalaureate – IB) programları uygulanır.

Levent Yerleşkemizdeki anaokulu ve ilkokulumuz, 15 Ağustos 2014 tarihinde, Tepeören Yerleşkemizdeki anaokulu ve ilkokulumuz ise 10 Temmuz 2019 tarihinde İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – PYP) dünya okulu oldu. Liselerimizde Diploma Programı (Diploma Programme – DP); Levent Yerleşkemizde 23 Nisan 2013 tarihinde kabul alarak 2013-2014 öğretim yılından, Tepeören Yerleşkemizde ise 1 Mayıs 2018 tarihinde kabul alarak 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.

Tüm çalışmalardaki hedefimiz; okullarımızda  öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri esas alarak onları  geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlamak o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.

TERAKKİ, bu eğitim yaklaşımı ve 1877’den beri koruduğu ilkeleriyle her iki yerleşkesinde de geleceğin sorumluluğunu taşıyan aydınlık bireyleri ulusal ve uluslararası düzeyde bir üst öğrenime hazırlar.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)