Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri dersiyle öğrencilerimizin, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, iyi bir bilgisayar okur-yazarı olarak çağı yakından takip edebilmeleri, günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve projeler geliştirmeleri amaçlanır.

Hedeflerimiz

Günümüz dünyasında her bireyin usta bir dijital okuryazar olması gereklidir. 21. Yüzyıl bireyinin sahip olması becerilerden, bilgiyi araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak gibi özellikleri öğrencilerimize kazandırmak, öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerileri geliştirmesini sağlayarak ve günlük hayat problemlerinin çözümünde bu yöntemleri kullanabilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin;

 • Ödevlerini hazırlayabilen, yazışmalar yapabilecek düzeyde bir kelime işlemci programını kullanabilen,
 • Hazırladığı projeleri etkili bir şekilde sunabilecek düzeyde bir sunum programını kullanabilen,
 • İnterneti hayatının her alanında, her yönüyle bilgi okuryazarı olabilecek bir şekilde kullanabilen
 • İyi bir dijital vatandaş olarak İnternet aracılığıyla eriştiği bilginin doğruluğunu ve kaynağını sorgulayabilen,
 • Kendini ve olayları ifade edebilecek düzeyde Web tasarımı yapabilen,
 • Multimedya ve web sayfası tasarımı ile bağlantı kurabilecek düzeyde grafik işleme ve düzenleme Web 2.0 araçlarını kullanabilen,
 • Hayatının her alanında tablolama, hesaplama ve sonuçlarını grafiksel olarak ifade edebilecek düzeyde bir tablolama programını kullanabilen,
 • Günlük yaşantısında bültenler, broşürler, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, etiketlerle ilgili tasarımları hazırlayabilecek düzeyde bir tasarım aracını kullanabilen,
 • Üç boyutlu ürünler tasarlayıp baskısını alabilen,
 • Diğer derslerle bağlantılı olarak bilişim teknolojileri becerilerini kullanarak çeşitli projeler yapabilen,
 • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilecek, basit programlar yazabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetişmesi sağlanır.

Öğretim Uygulamalarımız

Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için;

 • Projeler üzerinden öğrenmek,
 • Yaparak öğrenmek,
 • Akran aracılığıyla öğrenmek,
 • Oyunla öğrenmek,
 • Keşfederek öğrenmek,
 • Olumlu davranışları pekiştirmek,
 • Etkinlik üzerinden öğrenmek,
 • Ürünle motive etmek,
 • Yapılanları sergilemek ve ödüllendirmek gibi yöntemler uygulanır.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)