Müzik dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Sesleri genel özellikleriyle tanımaları,
 • Sesler arasındaki temel ilişkileri kurmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini yönlendirmeleri,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Sözlü müzik yoluyla konuşma becerilerini geliştirmeleri,
 • Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan keyif almaları,
 • Görsel, işitsel, matematik ve müzik zekalarını geliştirici oyunlar, etkinliklerle öğrenme sürecinin mümkün olduğunca zevkli hale dönüştürülmesi hedeflenir.

Müzik; işitme, görme, dokunma ve hareket duygularıyla ses organlarını toplu olarak çalıştıran bir derstir. Buna göre çocuğun bütün duyu organlarını toptan çalıştıran bir yöntem izlenir. Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilir, dersler bu bütünlüğe uyacak şekilde yürütülür. Müzik parçalarının öğretimi, kulak eğitimi, müzik dinletme gibi etkinliklerin birbirleriyle kaynaşmış olmaları ve birbirlerine bağlanmaları sağlanır. Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılır. Hayat Bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır. Sonraki sınıf düzeylerinde yapılacak branş çalışmalarına hazırlık amacıyla solfej ve nota eğitimi verilir. Yapılan çalışmalar konser ve etkinliklerle pekiştirilir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)