Matematik, ele alınan bilgiyi ya da problemlerin çözümlerini içeren yolları buluşçu düşünceye dayalı sistematik bilgi olarak ifade etmemizi sağlayan evrensel bir dil, evrensel bir kültür ve teknolojidir.

Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak amaçlanır.

Hedeflerimiz

Fen Lisemizdeki matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler. Problem çözme teknikleriyle öğrencilerimize yaşamları boyunca kullanacakları bilimsel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bu bakış açısının öğrencilerde bir davranış haline getirilmesi hedeflenir.

Bir Fen Lisesi öğrencisinden beklenildiği gibi bilim insanı olma altyapısı oluşturulur. Okulumuzda matematik konuları bireysel farklılıklar dikkate alınarak yöntem zenginliği ile işlenir. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve yorum yapabilme yetenekleri geliştirilir.

Geometri dersleri aksiyomatik yapıda (ispat ve çizim yöntemleri), analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak, kavramsal öğrenmeye dayalı problem keşfetme, hipotez kurma, doğrulama, genelleme, ilişkilendirme şeklindeki yaklaşım sırası öne çıkarılırken öğrencilerimizin görüş alanlarını ve görsel yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır.

Öğretim Uygulamalarımız

Her türlü eğitim teknolojisi ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde hedeflere uygun olarak kullanılır.

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.
 • Yüksek öğretime temel olacak tüm matematik altyapısı oluşturulur.
 • Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır.

Matematiğe karşı ilgili ve kendi analitik merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmalarına önem verilmekte ve öğretimin projelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öğrencilere matematik proje çalışmaları yaptırılmaktadır. Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda araştırma yapması teşvik edilirken, ilgili öğrenciler matematik kulübü etkinlikleri içerisinde matematik yarışmalarına yönlendirilerek planlı ve ekiple çalışma sorumluluğu kazandırılır. Bu amaçla “Akıl Oyunları” ve “Oyun Mühendisliği” kapsamındaki etkinliklerle:

 • Takım çalışması
 • Bilimsel araştırma
 • Sistem oluşturma ve sistem analizi
 • Sosyal birey olma
 • Öykülendirme
 • Analitik çözümleme
 • Akademik düzeyde sunum hazırlama ve sunuş becerileri geliştirilir.

Günümüzde teknoloji kullanımının vazgeçilmezliği düşünüldüğünde, Matematik bölümünde derslerin uygun konuları için teknolojik donanımlı dersliklerimizde bilgisayar yazılımları kullanılarak öğrencilerimizin teknolojiden yararlanmaları sağlanır. Bu bağlamda öğrenci ile eğitim materyalleri ve öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşimi izleyen, yöneten ve raporlayan bir yazılım olan Moodle kullanılmaktadır.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanıp, oluşturulan her gruba yönelik materyal desteği ile yapılır. Ayrıca, öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda her türlü bireysel destek sağlanır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)