Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Terakki Vakfı Okullarının Yabancı Diller Bölümü (YDB), öğrencilerini hayatları boyunca çok dilli bireyler olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve tecrübe ile donatan dinamik eğitim-öğretimiyle gurur duyar.

Misyon Bildirgesi

Terakki’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda Yabancı Diller Bölümü’nün öğrencilerine:

 • küresel dünyada kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşabilmeleri için iletişime dayalı dil becerilerini ve yetkinliğini;
 • günümüzde yüksek öğrenimde başarılı olmak için gerekli akademik becerileri;
 • özgür, eleştirel düşünen, bağımsız Türk ve dünya vatandaşları olabilmeleri için gerekli bilişsel becerileri kazandırmayı amaçlar.

Yaklaşımımız

Öğrenci-merkezli eğitim-öğretim programımız ile dilin, kültürün, iletişimin ve hayat boyu öğrenmenin değerini vurguluyoruz. Öğrencilerimiz Terakki’de geçirdikleri zaman dahilinde anaokulundan 12. sınıfa kadar 5000 saatten fazla dil öğrenimi görürler. İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca derslerinde uygulanan K-12 müfredatımız,  CEFR (Common European Framework of Languages-CEFR) referans almış olup Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services sertifikasının şart koştuğu yüksek standartları karşılar. 2019 yılındaki Eaquals teftiş kararı, Terakki Yabancı Diller Bölümü’nün 12 Eaquals standardının tümünü karşıladığını ya da aştığını teyit etmektedir.

Terakki Yabancı Diller Bölümü, önde gelen dil öğretimi birliği olan Eaquals’ın 2015 yılından beri üyesi olmaktan gurur duyar ve “Eaquals akreditasyonuna sahip merkezlerde dil öğrenimi gören öğrencilerin üstün nitelikli bir öğrenim gördüklerini garanti eden” bu prestijli akreditasyonu elde eden İstanbul’da k-12 düzeyindeki ilk okuldur. Eaquals ile karşılıklı yarar ilkesine dayalı bağımız; dil öğrenimi ve öğretimi konusunda üstün nitelikli eğitimcilere, danışmanlara ve uzmanlara erişebilmemizi sağlar.

Yabancı Diller Bölümü’nün dil eğitimine yaklaşımı, genel olarak -özgün materyallerin ve hedef dile, kültüre doğal olarak maruz kalmanın temel öğeler olduğu- iletişime dayalı yaklaşımdır. Aynı zamanda etkin olma odaklı yaklaşımı ile Yabancı Diller Bölümü; öğrencilerin eğitim, mesleki ve özel hayatlarında ilerledikçe ihtiyaç duyacakları akademik, bilişsel ve duyuşsal becerileri vurgulamaya çalışır. Terakki’nin Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerin dil öğrenimine yönelik önceden belirlenmiş hedefleri karşılamak üzere özel olarak hazırlanmış öğrenim tecrübelerine yer veren, kurum içinde geliştirilmiş benzersiz bir ünite planlama sistemi uygular. Bu yaklaşımda öğrenciler, kendi hayatlarıyla ve içinde yaşadıkları dünyayla bağlantılı kavramları ve dili keşfetmek üzere sorular sorarlar ve sonuç olarak daha anlamlı bir öğrenim sağlanır.

Terakki’nin Yabancı Diller Bölümü’ndeki öğretmenler; sınıflarında çeşitli öğrencileri ve ilgi alanlarını nasıl göz önünde bulunduracaklarını bilen ve içeriği, süreci ve ürünü gerektiği gibi farklılaştıran tecrübeli profesyonellerdir. Böylece bireysel olarak öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri anaokulundan 12. sınıfa kadar bütün seviyelerde ele alınabilir. Ayrıca ilkokulda ve ortaokulda öğrencilerin dil öğrenen ve dili kullanan bireyler olarak gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları bireysel ilgiyi görmelerini sağlayan aynı anda birden fazla öğretmenin derse girdiği bir sistem bulunur.

Terakki’nin Yabancı Diller Bölümü’ndeki öğretmenler; dil eğitimi kuramındaki ve uygulamasındaki dünya çapındaki değişikliklere uyum sağlayan yerel ve küresel mesleki öğrenme topluluklarının adanmış üyeleridir. Bu topluluğun bir parçası olarak aynı zamanda yerel ve uluslararası etkinliklere katılarak Terakki’nin Yabancı Diller Bölümü, düzenli olarak bütün öğretmenlere açık konferanslar ve etkinlikler düzenler. 2014 ve 2016 yıllarında uluslararası konuşmacılarla ve katılımcılarla birlikte TELT konferansımızı düzenledik, 2018 ve 2019 yıllarında ‘EdTech Geeks’ Weekend’ adı altında İstanbul’daki öğretmenleri okulumuzda ağırladık. Ayrıca 2014 yılında uluslararası öğretmenler için Türkiye’nin k-12 düzeyindeki ilk iş fuarını düzenledik.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)