Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde amacımız Atatürk ilke ve inkılapları ışığı altında, çağdaş ve laik düzeyde öğrencilerimizin dil bilincini ve genel edebiyat kültürlerini geliştirmektir. Ana dillerinde belli bir olgunluğa ulaşmalarını, duygu ve düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü ifadelerde, kendi dillerinin inceliklerinin farkına vararak en güzel biçimde aktarabilmelerini sağlamaktır. Yaşamı ve insanı anlamanın okuma zevki ve alışkanlığıyla geliştirilebileceğini kavratmaktır.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin örneklerini okutarak, edebiyat bilgilerini ve konuları kavramalarını, yeteneklerini geliştirici yöntemler uygulayarak da edebiyatı sevmelerini amaçlarız. Onlara edebiyatın kültürel yönünü tanıtırız ve bu kültürlerden yararlanarak, metin analizi yapabilmelerine, yorum güçlerini ve dil becerilerini geliştirebilmelerine, edebi eserler aracılığıyla sanatsal zevke ulaşabilmelerine yardımcı oluruz.

Öğrencilerimizin karşılaştırma yapabilen, yorum gücü gelişmiş, eleştirel bakış açısına sahip, kendi kendine yeten, sorumluluk sahibi, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden ve savunan, yaratıcı düşünen, kendine güvenen, etik ve estetik değerleri olan, doğru iletişim kurma becerisine sahip, entelektüel, birikimli, öğrenmenin yaşam boyu süren bir eylem olduğunun bilincinde, mutlu bireyler olarak toplum içinde yer almalarını isteriz.

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizin bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenmesi, öğrendiklerinin yaşamında karşılık bulması, konu ile yaşamı arasında bağ kurması öğretim uygulamalarımızın temelini oluşturur.

Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra konu kavrama sınavları ve verdiğimiz performans ödevleriyle değerlendiririz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirler ve her sınıf seviyesinde yaptığımız etüt çalışmalarıyla bu eksikleri gideririz.

Uluslararası Diploma Programını (IBDP) uygulayarak öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışında istedikleri üniversitelere girmesine katkı sağlarız.

Üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak da bir başka hedefimizdir.  TYT ve AYT sınavlarına hazırlık için 11. sınıftan başlamak üzere 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin dört yılda gördükleri tüm Türk Dili ve Edebiyatı konularını tekrar ederek, test çözme hızının ve sayısının artırılması için her biriyle özel olarak ilgileniriz. Değişen öğretim programlarını değerlendirir ve buna göre üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık çalışmalarını dikkatle şekillendiririz.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak çağın değişen koşullarını göz önünde bulundurarak öğretim yöntem ve tekniklerini güncelleriz. Ders konularını ezberci eğitimden uzak, eğlenerek öğrenmeye dayalı, web araçları destekli, öğrencilerin görsel işitsel ve bireysel öğrenme yönüne hitap eden metotlarla işleriz.

Günümüz sanatçılarını okulumuza davet ederek söyleşi, konferans, festival gibi sosyal ve kültürel ortamlar yaratıp öğrencilerimizin bu kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını hedefleriz.

Terakki Vakfı Okulları olarak 2000 yılından bu yana İstanbul ili lise ve dengi okulları arasında şiir festivali gerçekleştirmekteyiz. Bu festivalde amacımız; gençleri şiir ile buluşturmak, şiir yazmaya özendirmek ve onların duygu gelişimini sağlayıp sosyal bireyler yetiştirmektir. Festival kapsamında düzenlenen yarışmamız, İstanbul iline dâhil tüm okulların lise öğrencilerine açıktır. Ayrıca ödül töreni öncesi istekli öğrencilerle şair eşliğinde şiir atölyesi gerçekleştirilir. Yarışma için gönderilen şiirler, şairlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilir ve dereceye giren öğrencilere Terakki Vakfı Okulları tarafından ödüller verilir. Yarışma sonunda katılan tüm öğrencilerin şiirlerinin yer aldığı “Sözcüklerle Dans” adlı şiir kitabı yayımlanır.

Bölümümüzün geleneksel etkinlikleri arasında ‘’Edebiyat Sempozyumu’’ da yer almaktadır. Bu bilgi şölenine alanlarında uzman kişiler, yazarlar, şairler, akademisyenler ve konuyla ilgilenen gönüllü eğitimciler katılır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)